Advanced

Vårdrelaterad urinvägsinfektion orsakad av kvarliggande urinkateter

Rahmatzai, Adela and Samuelsson, Kerstin (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Urinvägsinfektion är den vanligast förekommande vårdrelaterade infektionen på svenska sjukhus. Cirka 90 procent av alla vårdrelaterade urinvägsinfektioner (VUVI) orsakas av kvarliggande urinkateter (KAD). Syftet med litteraturstudien var att belysa vad sjuksköterskan kan göra för att förhindra uppkomst av VUVI orsakad av KAD. Elva vetenskapliga artiklar granskades och analyserades. Tre teman framkom: Strategier för utbildning och urinkateterns duration hade betydande inverkan på antalet VUVI. Instrumentval i form av alternativ till KAD och nya typer av KAD medförde ett minskat antal VUVI. Skötseln av katetern hade stor betydelse för antalet VUVI. Den generella slutsats som kunde dras var att hygien och olika tekniska och... (More)
Urinvägsinfektion är den vanligast förekommande vårdrelaterade infektionen på svenska sjukhus. Cirka 90 procent av alla vårdrelaterade urinvägsinfektioner (VUVI) orsakas av kvarliggande urinkateter (KAD). Syftet med litteraturstudien var att belysa vad sjuksköterskan kan göra för att förhindra uppkomst av VUVI orsakad av KAD. Elva vetenskapliga artiklar granskades och analyserades. Tre teman framkom: Strategier för utbildning och urinkateterns duration hade betydande inverkan på antalet VUVI. Instrumentval i form av alternativ till KAD och nya typer av KAD medförde ett minskat antal VUVI. Skötseln av katetern hade stor betydelse för antalet VUVI. Den generella slutsats som kunde dras var att hygien och olika tekniska och utbildningsinriktade strategier minskade antalet VUVI. Den säkraste metoden att förhindra uppkomst av VUVI var att undvika KAD eller att dra den så snart det var möjligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rahmatzai, Adela and Samuelsson, Kerstin
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie om preventiv omvårdnad.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
vårdrelaterad urinvägsinfektion, kvarliggande kateter, kateterbehandling och prevention
language
Swedish
id
2530395
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530395,
 abstract   = {Urinvägsinfektion är den vanligast förekommande vårdrelaterade infektionen på svenska sjukhus. Cirka 90 procent av alla vårdrelaterade urinvägsinfektioner (VUVI) orsakas av kvarliggande urinkateter (KAD). Syftet med litteraturstudien var att belysa vad sjuksköterskan kan göra för att förhindra uppkomst av VUVI orsakad av KAD. Elva vetenskapliga artiklar granskades och analyserades. Tre teman framkom: Strategier för utbildning och urinkateterns duration hade betydande inverkan på antalet VUVI. Instrumentval i form av alternativ till KAD och nya typer av KAD medförde ett minskat antal VUVI. Skötseln av katetern hade stor betydelse för antalet VUVI. Den generella slutsats som kunde dras var att hygien och olika tekniska och utbildningsinriktade strategier minskade antalet VUVI. Den säkraste metoden att förhindra uppkomst av VUVI var att undvika KAD eller att dra den så snart det var möjligt.},
 author    = {Rahmatzai, Adela and Samuelsson, Kerstin},
 keyword   = {vårdrelaterad urinvägsinfektion, kvarliggande kateter, kateterbehandling och prevention},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vårdrelaterad urinvägsinfektion orsakad av kvarliggande urinkateter},
 year     = {2009},
}