Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Musikens effekt vid postoperativa bedside röntgenundersökningar

Nord, Irina and Zare, Pooneh (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Efter buk- och thoraxkirurgiska ingrepp upplever patienterna akut smärta. Under den första postoperativa perioden brukar röntgenundersökning ordineras för att upptäcka eventuella komplikationer. För säker diagnostik fordras patienternas medverkan som kräver att denne är smärtstillad. Tidigare studier om musikens inverkan på smärta och ångest redovisar motstridiga resultat. Syftet med studien var att undersöka musikens effekt på smärta och ångest postoperativt. I en litteraturstudie analyserades tio artiklar och granskades utifrån en evidensbaserad metod. De flesta studierna visar att musiken har god smärt- och ångestreducerande effekt. Några av studierna granskade även andra behandlingar i kombination med musik. Eftersom musiken upplevdes... (More)
Efter buk- och thoraxkirurgiska ingrepp upplever patienterna akut smärta. Under den första postoperativa perioden brukar röntgenundersökning ordineras för att upptäcka eventuella komplikationer. För säker diagnostik fordras patienternas medverkan som kräver att denne är smärtstillad. Tidigare studier om musikens inverkan på smärta och ångest redovisar motstridiga resultat. Syftet med studien var att undersöka musikens effekt på smärta och ångest postoperativt. I en litteraturstudie analyserades tio artiklar och granskades utifrån en evidensbaserad metod. De flesta studierna visar att musiken har god smärt- och ångestreducerande effekt. Några av studierna granskade även andra behandlingar i kombination med musik. Eftersom musiken upplevdes positivt av patienterna och är biverkningsfri, snabb och billig, kan den underlätta undersökningen för patienten samt minska risken för upprepad strålningsexponering vid postoperativ bedsideröntgenundersökning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nord, Irina and Zare, Pooneh
supervisor
organization
alternative title
Smärtlindring och ångestreduktion efter genomgången thorax- eller bukkirurgi.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
musik, musikterapi, postoperativ smärta, ångest, andningsfrekvens, bedside röntgenundersökning, röntgen
language
Swedish
id
2530405
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530405,
 abstract   = {{Efter buk- och thoraxkirurgiska ingrepp upplever patienterna akut smärta. Under den första postoperativa perioden brukar röntgenundersökning ordineras för att upptäcka eventuella komplikationer. För säker diagnostik fordras patienternas medverkan som kräver att denne är smärtstillad. Tidigare studier om musikens inverkan på smärta och ångest redovisar motstridiga resultat. Syftet med studien var att undersöka musikens effekt på smärta och ångest postoperativt. I en litteraturstudie analyserades tio artiklar och granskades utifrån en evidensbaserad metod. De flesta studierna visar att musiken har god smärt- och ångestreducerande effekt. Några av studierna granskade även andra behandlingar i kombination med musik. Eftersom musiken upplevdes positivt av patienterna och är biverkningsfri, snabb och billig, kan den underlätta undersökningen för patienten samt minska risken för upprepad strålningsexponering vid postoperativ bedsideröntgenundersökning.}},
 author    = {{Nord, Irina and Zare, Pooneh}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Musikens effekt vid postoperativa bedside röntgenundersökningar}},
 year     = {{2009}},
}