Advanced

Ct-kolografi sett ur ett patient- och ett diagnostiskt perspektiv

Movahhed Eizazi, Sousan and Lytvynenko, Tetyana (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Kolorektal cancer är en av de vanligaste tumörsjukdomarna i Sverige med tendens till ökning av incidens. Kolorektal cancer kan i stort sett botas men prognosen för patienten beror på i vilket stadium sjukdomen befinner sig när den upptäckts. För att minska mortaliteten i kolorektal cancer diskuteras nu nyttan av screeningsprogram för denna cancerform och vilka undersökningsmetoder som ska användas. CT-kolografi är en av de metoder som föreslås för screening. Som eventuell screeningsmetod måste CT-kolografi uppfylla visa krav bland annat att patienter måste accetepera metoden och att CT-kolografi måste ha bra diagnostisk förmåga att upptäcka kliniskt relevanta polyper. Syftet med vår litteraturstudie var att beskriva hur patienter... (More)
Kolorektal cancer är en av de vanligaste tumörsjukdomarna i Sverige med tendens till ökning av incidens. Kolorektal cancer kan i stort sett botas men prognosen för patienten beror på i vilket stadium sjukdomen befinner sig när den upptäckts. För att minska mortaliteten i kolorektal cancer diskuteras nu nyttan av screeningsprogram för denna cancerform och vilka undersökningsmetoder som ska användas. CT-kolografi är en av de metoder som föreslås för screening. Som eventuell screeningsmetod måste CT-kolografi uppfylla visa krav bland annat att patienter måste accetepera metoden och att CT-kolografi måste ha bra diagnostisk förmåga att upptäcka kliniskt relevanta polyper. Syftet med vår litteraturstudie var att beskriva hur patienter accepterar undersökningen och hur säkert CT-kolografi är jämfört med andra existerande undersökningsmetoder.En analys av tio vetenskapliga artiklar genomfördes. I fem artiklar undersöktes patienternas acceptans av CT-kolografi. Av fyra artiklar framkom att patienter accepterar CT-kolografi bättre än de andra metoderna och att de är villiga att genomgå undersökningen igen. I fem artiklar CT-kolografins förmåga att upptäcka polyper jämfördes med koloskopi. I en artikel jämfördes fem olika screeningsmetoder med avseende på förmåga upptäcka polyper och cancer. Det framkom från alla sex artiklar att diagnostisk säkerhet vid CT-kolografi är jämförbar med diagnostisk säkerhet vid koloskopi som ofta anses vara den mest pålitliga av alla existerande metoder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Movahhed Eizazi, Sousan and Lytvynenko, Tetyana
supervisor
organization
alternative title
Acceptans och säkerhet i jämförelse med andra kolonundersökningar. Litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
CT-kolografi, kolonoskopi, kolorektal cancer, screening, utvärdering, omvårdnad.
language
Swedish
id
2530415
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530415,
 abstract   = {Kolorektal cancer är en av de vanligaste tumörsjukdomarna i Sverige med tendens till ökning av incidens. Kolorektal cancer kan i stort sett botas men prognosen för patienten beror på i vilket stadium sjukdomen befinner sig när den upptäckts. För att minska mortaliteten i kolorektal cancer diskuteras nu nyttan av screeningsprogram för denna cancerform och vilka undersökningsmetoder som ska användas. CT-kolografi är en av de metoder som föreslås för screening. Som eventuell screeningsmetod måste CT-kolografi uppfylla visa krav bland annat att patienter måste accetepera metoden och att CT-kolografi måste ha bra diagnostisk förmåga att upptäcka kliniskt relevanta polyper. Syftet med vår litteraturstudie var att beskriva hur patienter accepterar undersökningen och hur säkert CT-kolografi är jämfört med andra existerande undersökningsmetoder.En analys av tio vetenskapliga artiklar genomfördes. I fem artiklar undersöktes patienternas acceptans av CT-kolografi. Av fyra artiklar framkom att patienter accepterar CT-kolografi bättre än de andra metoderna och att de är villiga att genomgå undersökningen igen. I fem artiklar CT-kolografins förmåga att upptäcka polyper jämfördes med koloskopi. I en artikel jämfördes fem olika screeningsmetoder med avseende på förmåga upptäcka polyper och cancer. Det framkom från alla sex artiklar att diagnostisk säkerhet vid CT-kolografi är jämförbar med diagnostisk säkerhet vid koloskopi som ofta anses vara den mest pålitliga av alla existerande metoder.},
 author    = {Movahhed Eizazi, Sousan and Lytvynenko, Tetyana},
 keyword   = {CT-kolografi, kolonoskopi, kolorektal cancer, screening, utvärdering, omvårdnad.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ct-kolografi sett ur ett patient- och ett diagnostiskt perspektiv},
 year     = {2009},
}