Advanced

Patienters oro inför och under röntgenundersökningar

Jönsson, Gabriela; Kampman, Ione and Knutsson, Sofia (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Oro inför den kommande sjukhusvistelsen eller behandlingen är ett vanligt sätt att reagera på för den sjuke individen. Röntgensjuksköterskor kommer dagligen i kontakt med patienter av vilka flerfallet troligen upplever oro. I röntgensjuksköterskans etiska kod framgår det att röntgensjuksköterskan ska lindra patientens smärta och obehag vid undersökningar och behandlingar. Syftet var att belysa oro hos patienter inför och under röntgenundersökningar. Metoden innebar analys av 16 vetenskapliga artiklar med kvalitativa och kvantitativa ansatser. Resultatet redovisas utifrån tre områden där patienter upplevde oro. Resultatet visar att oron låg på en medelnivå före röntgenundersökningarna och att kvinnor var mer oroliga än män. Patientens oro... (More)
Oro inför den kommande sjukhusvistelsen eller behandlingen är ett vanligt sätt att reagera på för den sjuke individen. Röntgensjuksköterskor kommer dagligen i kontakt med patienter av vilka flerfallet troligen upplever oro. I röntgensjuksköterskans etiska kod framgår det att röntgensjuksköterskan ska lindra patientens smärta och obehag vid undersökningar och behandlingar. Syftet var att belysa oro hos patienter inför och under röntgenundersökningar. Metoden innebar analys av 16 vetenskapliga artiklar med kvalitativa och kvantitativa ansatser. Resultatet redovisas utifrån tre områden där patienter upplevde oro. Resultatet visar att oron låg på en medelnivå före röntgenundersökningarna och att kvinnor var mer oroliga än män. Patientens oro hade ett samband med hur patienten upplevde röntgenundersökningen. Författarna fann att det är angeläget för röntgensjuksköterskor att få förståelse för patienters oro, för att kunna lindra obehag vid röntgenundersökningar och behandlingar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Gabriela; Kampman, Ione and Knutsson, Sofia
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
oro, rädsla, magnetresonanstomografi, interventionell radiografi, mammografi, genus, ålder, erfarenhet, information, vårdpersonal
language
Swedish
id
2530420
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530420,
 abstract   = {Oro inför den kommande sjukhusvistelsen eller behandlingen är ett vanligt sätt att reagera på för den sjuke individen. Röntgensjuksköterskor kommer dagligen i kontakt med patienter av vilka flerfallet troligen upplever oro. I röntgensjuksköterskans etiska kod framgår det att röntgensjuksköterskan ska lindra patientens smärta och obehag vid undersökningar och behandlingar. Syftet var att belysa oro hos patienter inför och under röntgenundersökningar. Metoden innebar analys av 16 vetenskapliga artiklar med kvalitativa och kvantitativa ansatser. Resultatet redovisas utifrån tre områden där patienter upplevde oro. Resultatet visar att oron låg på en medelnivå före röntgenundersökningarna och att kvinnor var mer oroliga än män. Patientens oro hade ett samband med hur patienten upplevde röntgenundersökningen. Författarna fann att det är angeläget för röntgensjuksköterskor att få förståelse för patienters oro, för att kunna lindra obehag vid röntgenundersökningar och behandlingar.},
 author    = {Jönsson, Gabriela and Kampman, Ione and Knutsson, Sofia},
 keyword   = {oro, rädsla, magnetresonanstomografi, interventionell radiografi, mammografi, genus, ålder, erfarenhet, information, vårdpersonal},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patienters oro inför och under röntgenundersökningar},
 year     = {2009},
}