Advanced

Omvårdand till barn med all i samband med biverkningar från cytostatika- och strålbehandling

Olsson, Jennie and Schöttinger, Jessica (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med litteraturstudien var att belysa den omvårdnad som sjuksköterskan kan ge vid tidiga biverkningar samt att hitta specifika omvårdnadsåtgärder i samband med kombinerad cytostatika- och strålbehandling till barn med akut lymfatisk leukemi [ALL]. I studien analyserades åtta artiklar och granskades samt kvalitetsbedömdes enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Tidiga biverkningar beskrivna i studierna innefattade tromboser, illamående, trötthet, smärta, sömnsvårigheter, fatigue, mucosit och hypoglykemi. I analysen av artiklarna identifierades fyra kategorier som beskriver omvårdnadsåtgärder vid tidiga biverkningar efter behandling men det finns inga framtagna lösningar på hur man ska reducera biverkningarna helt. I resultatet... (More)
Syftet med litteraturstudien var att belysa den omvårdnad som sjuksköterskan kan ge vid tidiga biverkningar samt att hitta specifika omvårdnadsåtgärder i samband med kombinerad cytostatika- och strålbehandling till barn med akut lymfatisk leukemi [ALL]. I studien analyserades åtta artiklar och granskades samt kvalitetsbedömdes enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Tidiga biverkningar beskrivna i studierna innefattade tromboser, illamående, trötthet, smärta, sömnsvårigheter, fatigue, mucosit och hypoglykemi. I analysen av artiklarna identifierades fyra kategorier som beskriver omvårdnadsåtgärder vid tidiga biverkningar efter behandling men det finns inga framtagna lösningar på hur man ska reducera biverkningarna helt. I resultatet uppkom dock tänkbara åtgärder för framtida omvårdnad som innefattar att få barn att föra dagbok under sin sjukdomstid för att få en tydlig bild av barnens biverkningar, aktivera sig trots trötthet och fatigue, lära familjen och barnet att själv känna igen symtom, ge information till barn och föräldrar samt att ge klorhexidin vid mucosit. Det framkom även att för lite forskning finns inom området. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Jennie and Schöttinger, Jessica
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
akut lymfatisk leukemi, barn, biverkningar, cancer, cytostaikabehandling, strålbehandling, sjuksköterskans omvårdnad
language
Swedish
id
2530432
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530432,
 abstract   = {Syftet med litteraturstudien var att belysa den omvårdnad som sjuksköterskan kan ge vid tidiga biverkningar samt att hitta specifika omvårdnadsåtgärder i samband med kombinerad cytostatika- och strålbehandling till barn med akut lymfatisk leukemi [ALL]. I studien analyserades åtta artiklar och granskades samt kvalitetsbedömdes enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Tidiga biverkningar beskrivna i studierna innefattade tromboser, illamående, trötthet, smärta, sömnsvårigheter, fatigue, mucosit och hypoglykemi. I analysen av artiklarna identifierades fyra kategorier som beskriver omvårdnadsåtgärder vid tidiga biverkningar efter behandling men det finns inga framtagna lösningar på hur man ska reducera biverkningarna helt. I resultatet uppkom dock tänkbara åtgärder för framtida omvårdnad som innefattar att få barn att föra dagbok under sin sjukdomstid för att få en tydlig bild av barnens biverkningar, aktivera sig trots trötthet och fatigue, lära familjen och barnet att själv känna igen symtom, ge information till barn och föräldrar samt att ge klorhexidin vid mucosit. Det framkom även att för lite forskning finns inom området.},
 author    = {Olsson, Jennie and Schöttinger, Jessica},
 keyword   = {akut lymfatisk leukemi, barn, biverkningar, cancer, cytostaikabehandling, strålbehandling, sjuksköterskans omvårdnad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omvårdand till barn med all i samband med biverkningar från cytostatika- och strålbehandling},
 year     = {2009},
}