Advanced

Närståendes upplevelser av intensivvård

Seydlitz, Malena and Wannstam, Mia (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Patienterna på en intensivvårdsavdelning är oftast kritiskt sjuka eller skadade, något som de närstående upplever som mycket jobbigt och chockartat. Studier visar att de närstående ofta är det viktigaste stödet för patienten och att de påverkar patientens tillfrisknande. Syftet med studien var därför att beskriva den initiala upplevelsen av att vara närstående till en kritiskt sjuk patient som vårdats på en intensivvårdsavdelning. Datainsamlingen skedde med semistrukturerade intervjuer av 14 närstående. Materialet analyserades med hjälp av innehållsanalys och utmynnade i fem huvudkategorier och 17 underkategorier. Resultatet visade att de närståendes första upplevelser var chockartade och skrämmande. Det framkom även att de ansåg det vara... (More)
Patienterna på en intensivvårdsavdelning är oftast kritiskt sjuka eller skadade, något som de närstående upplever som mycket jobbigt och chockartat. Studier visar att de närstående ofta är det viktigaste stödet för patienten och att de påverkar patientens tillfrisknande. Syftet med studien var därför att beskriva den initiala upplevelsen av att vara närstående till en kritiskt sjuk patient som vårdats på en intensivvårdsavdelning. Datainsamlingen skedde med semistrukturerade intervjuer av 14 närstående. Materialet analyserades med hjälp av innehållsanalys och utmynnade i fem huvudkategorier och 17 underkategorier. Resultatet visade att de närståendes första upplevelser var chockartade och skrämmande. Det framkom även att de ansåg det vara av största vikt att deras sjuka närstående fick bästa möjliga vård. Vidare poängterade de vikten av att få bra information, få vara nära patienten samt att bli vänligt bemött. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Seydlitz, Malena and Wannstam, Mia
supervisor
organization
alternative title
En intervjustudie.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
intensivvård, närstående, upplevelser, information, bemötande, stöd
language
Swedish
id
2530437
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530437,
 abstract   = {Patienterna på en intensivvårdsavdelning är oftast kritiskt sjuka eller skadade, något som de närstående upplever som mycket jobbigt och chockartat. Studier visar att de närstående ofta är det viktigaste stödet för patienten och att de påverkar patientens tillfrisknande. Syftet med studien var därför att beskriva den initiala upplevelsen av att vara närstående till en kritiskt sjuk patient som vårdats på en intensivvårdsavdelning. Datainsamlingen skedde med semistrukturerade intervjuer av 14 närstående. Materialet analyserades med hjälp av innehållsanalys och utmynnade i fem huvudkategorier och 17 underkategorier. Resultatet visade att de närståendes första upplevelser var chockartade och skrämmande. Det framkom även att de ansåg det vara av största vikt att deras sjuka närstående fick bästa möjliga vård. Vidare poängterade de vikten av att få bra information, få vara nära patienten samt att bli vänligt bemött.},
 author    = {Seydlitz, Malena and Wannstam, Mia},
 keyword   = {intensivvård, närstående, upplevelser, information, bemötande, stöd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Närståendes upplevelser av intensivvård},
 year     = {2009},
}