Advanced

Patienters erfarenheter av mötet med distriktssköterskan under en behandlingsperiod

Ekström, Liselott (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Ett stort antal patienter går årligen på behandling hos distriktssköterskan, de flesta kommer på enstaka besök och en del går hos distriktssköterskan under en längre behandlingsperiod. Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av mötet med distriktssköterskan under en behandlingsperiod. En kvalitativ intervjustudie genomfördes där 13 vuxna patienter intervjuades. Materialet analyserades med innehållsanalys, inspirerad av Burnard (1991). I resultatet framkom fem huvudkategorier som speglade patientens erfarenheter och var viktiga för patienten; bemötande, tillit, kontinuitet, kommunikation och organisation. Samtliga intervjuade såg mötet med distriktssköterskan som en positiv erfarenhet, det fanns dock en del som kunde bli... (More)
Ett stort antal patienter går årligen på behandling hos distriktssköterskan, de flesta kommer på enstaka besök och en del går hos distriktssköterskan under en längre behandlingsperiod. Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av mötet med distriktssköterskan under en behandlingsperiod. En kvalitativ intervjustudie genomfördes där 13 vuxna patienter intervjuades. Materialet analyserades med innehållsanalys, inspirerad av Burnard (1991). I resultatet framkom fem huvudkategorier som speglade patientens erfarenheter och var viktiga för patienten; bemötande, tillit, kontinuitet, kommunikation och organisation. Samtliga intervjuade såg mötet med distriktssköterskan som en positiv erfarenhet, det fanns dock en del som kunde bli bättre. Det har varit svårt att hitta kvalitativa studier som relaterar till syftet, vilket kan tyda på att fler studier i ämnet behövs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekström, Liselott
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
patienttillfredsställelse, distriktssköterska, kvalitativ studie
language
Swedish
id
2530442
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530442,
 abstract   = {Ett stort antal patienter går årligen på behandling hos distriktssköterskan, de flesta kommer på enstaka besök och en del går hos distriktssköterskan under en längre behandlingsperiod. Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av mötet med distriktssköterskan under en behandlingsperiod. En kvalitativ intervjustudie genomfördes där 13 vuxna patienter intervjuades. Materialet analyserades med innehållsanalys, inspirerad av Burnard (1991). I resultatet framkom fem huvudkategorier som speglade patientens erfarenheter och var viktiga för patienten; bemötande, tillit, kontinuitet, kommunikation och organisation. Samtliga intervjuade såg mötet med distriktssköterskan som en positiv erfarenhet, det fanns dock en del som kunde bli bättre. Det har varit svårt att hitta kvalitativa studier som relaterar till syftet, vilket kan tyda på att fler studier i ämnet behövs.},
 author    = {Ekström, Liselott},
 keyword   = {patienttillfredsställelse, distriktssköterska, kvalitativ studie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patienters erfarenheter av mötet med distriktssköterskan under en behandlingsperiod},
 year     = {2009},
}