Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Information om kost och motion som sjuksköterskor ger till hiv-positiva personer

Alsén, Christina (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Idag finns cirka 5000 hiv-positiva personer i Sverige. Tidigare studier visar på att kost- och motionsrådgivning är viktigt för att förhindra malnutrition hos denna patientgrupp. Syftet med studien var att undersöka vilken information sjuksköterskor på hiv- och infektionsmottagningar ger om kost och motion till hiv-positiva patienter samt vilken kompetens de har för att ge den. Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att få respondentens individuella aspekt. Intervjuerna analyserades med innehållsanalys och fyra kategorier identifierades; Hiv-positiva patienters hälsotillstånd idag, Kostrådgivning, Motionsrådgivning samt Sjuksköterskans kompetens. Resultatet visade att hiv-positiva patienter ansågs välmående idag, att den... (More)
Idag finns cirka 5000 hiv-positiva personer i Sverige. Tidigare studier visar på att kost- och motionsrådgivning är viktigt för att förhindra malnutrition hos denna patientgrupp. Syftet med studien var att undersöka vilken information sjuksköterskor på hiv- och infektionsmottagningar ger om kost och motion till hiv-positiva patienter samt vilken kompetens de har för att ge den. Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att få respondentens individuella aspekt. Intervjuerna analyserades med innehållsanalys och fyra kategorier identifierades; Hiv-positiva patienters hälsotillstånd idag, Kostrådgivning, Motionsrådgivning samt Sjuksköterskans kompetens. Resultatet visade att hiv-positiva patienter ansågs välmående idag, att den kostrådgivning som gavs främst var allsidig kost. Vidare att vardaglig motion rekommenderades och att sjuksköterskorna ansåg sig ha för lite kunskap om ämnet. Ytterligare information kring ämnet kan öka kompetensen hos sjuksköterskan och öka hiv-positiva patienters välmående. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alsén, Christina
supervisor
organization
alternative title
En intervjustudie genomförd vid hiv- och infektionsmottagningar i södra Sverige.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hiv, nutrition, malnutrition, sjuksköterska, kostrådgivning
language
Swedish
id
2530451
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530451,
 abstract   = {{Idag finns cirka 5000 hiv-positiva personer i Sverige. Tidigare studier visar på att kost- och motionsrådgivning är viktigt för att förhindra malnutrition hos denna patientgrupp. Syftet med studien var att undersöka vilken information sjuksköterskor på hiv- och infektionsmottagningar ger om kost och motion till hiv-positiva patienter samt vilken kompetens de har för att ge den. Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att få respondentens individuella aspekt. Intervjuerna analyserades med innehållsanalys och fyra kategorier identifierades; Hiv-positiva patienters hälsotillstånd idag, Kostrådgivning, Motionsrådgivning samt Sjuksköterskans kompetens. Resultatet visade att hiv-positiva patienter ansågs välmående idag, att den kostrådgivning som gavs främst var allsidig kost. Vidare att vardaglig motion rekommenderades och att sjuksköterskorna ansåg sig ha för lite kunskap om ämnet. Ytterligare information kring ämnet kan öka kompetensen hos sjuksköterskan och öka hiv-positiva patienters välmående.}},
 author    = {{Alsén, Christina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Information om kost och motion som sjuksköterskor ger till hiv-positiva personer}},
 year     = {{2009}},
}