Advanced

Röntgensjuksköterskans kunskap om, samt beteende gentemot individer med blodsmitta

Gärdebring, Madelene; Jönsson, Karin and Trudel, Alexandra (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Tidigare forskning har visat att många blodsmittade individer känner sig utpekade av sjukvårdspersonal. Syftet med studien var att belysa röntgensjuksköterskans kunskap om, samt beteende gentemot individer med blodsmitta. En enkätundersökning gjordes på fyra röntgenavdelningar i Region Skåne. Studien inkluderade 120 legitimerade yrkesverksamma röntgensjuksköterskor. Många av respondenterna ansåg sig ha tillräckliga kunskaper om blodsmitta, men mer information efterfrågades om blodsmittor, framförallt hepatit D. Tendenser pekade på att om det fanns en positiv inställning till blodsmitta på avdelningen ledde det till ett bra bemötande. En viss rädsla för att bli smittad i sitt yrke fanns. Tydliga hygienföreskrifter fanns på avdelningarna. De... (More)
Tidigare forskning har visat att många blodsmittade individer känner sig utpekade av sjukvårdspersonal. Syftet med studien var att belysa röntgensjuksköterskans kunskap om, samt beteende gentemot individer med blodsmitta. En enkätundersökning gjordes på fyra röntgenavdelningar i Region Skåne. Studien inkluderade 120 legitimerade yrkesverksamma röntgensjuksköterskor. Många av respondenterna ansåg sig ha tillräckliga kunskaper om blodsmitta, men mer information efterfrågades om blodsmittor, framförallt hepatit D. Tendenser pekade på att om det fanns en positiv inställning till blodsmitta på avdelningen ledde det till ett bra bemötande. En viss rädsla för att bli smittad i sitt yrke fanns. Tydliga hygienföreskrifter fanns på avdelningarna. De skyddsåtgärder som användes mest i samband med blodsmitta var handskar och handsprit. Handskanvändandet var dock lågt om patienten inte hade en känd blodsmitta. Röntgensjuksköterskorna anser sig inte behandla blodsmittade individer på ett stigmatiserande sätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gärdebring, Madelene; Jönsson, Karin and Trudel, Alexandra
supervisor
organization
alternative title
En enkätstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
röntgensjuksköterska, kunskap, beteende, inställning, bemötande, rädsla, följsamhet, HIV/AIDS, hepatit B,C,D
language
Swedish
id
2530459
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530459,
 abstract   = {Tidigare forskning har visat att många blodsmittade individer känner sig utpekade av sjukvårdspersonal. Syftet med studien var att belysa röntgensjuksköterskans kunskap om, samt beteende gentemot individer med blodsmitta. En enkätundersökning gjordes på fyra röntgenavdelningar i Region Skåne. Studien inkluderade 120 legitimerade yrkesverksamma röntgensjuksköterskor. Många av respondenterna ansåg sig ha tillräckliga kunskaper om blodsmitta, men mer information efterfrågades om blodsmittor, framförallt hepatit D. Tendenser pekade på att om det fanns en positiv inställning till blodsmitta på avdelningen ledde det till ett bra bemötande. En viss rädsla för att bli smittad i sitt yrke fanns. Tydliga hygienföreskrifter fanns på avdelningarna. De skyddsåtgärder som användes mest i samband med blodsmitta var handskar och handsprit. Handskanvändandet var dock lågt om patienten inte hade en känd blodsmitta. Röntgensjuksköterskorna anser sig inte behandla blodsmittade individer på ett stigmatiserande sätt.},
 author    = {Gärdebring, Madelene and Jönsson, Karin and Trudel, Alexandra},
 keyword   = {röntgensjuksköterska, kunskap, beteende, inställning, bemötande, rädsla, följsamhet, HIV/AIDS, hepatit B,C,D},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Röntgensjuksköterskans kunskap om, samt beteende gentemot individer med blodsmitta},
 year     = {2009},
}