Advanced

Smärtbedömning av barn med kognitiva svårigheter

Jönsson, Liselotte (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Smärtbedömning av barn med kognitiva svårigheter med eller utan neurologiska funktionshinder är en stor utmaning för barnsjuksköterskor. Syftet med litteraturstudien var att belysa smärtbedömningsinstrument för barn med kognitiva svårigheter med eller utan neurologiska funktionshinder vid smärta i allmänhet och postoperativ smärta. Metoden var litteraturstudie där åtta vetenskapliga artiklar analyserades. Resultatet visade att FLACC och NCCPC är två original smärtbedömningsinstrument för observation av barnets smärtbeteende som efter hand har utvecklats och förbättrats med nya versioner. Totalt har sex beteendeskalor för smärtbedömning innehållande ett flertal olika variabler granskats angående validitet och reliabilitet. En artikel... (More)
Smärtbedömning av barn med kognitiva svårigheter med eller utan neurologiska funktionshinder är en stor utmaning för barnsjuksköterskor. Syftet med litteraturstudien var att belysa smärtbedömningsinstrument för barn med kognitiva svårigheter med eller utan neurologiska funktionshinder vid smärta i allmänhet och postoperativ smärta. Metoden var litteraturstudie där åtta vetenskapliga artiklar analyserades. Resultatet visade att FLACC och NCCPC är två original smärtbedömningsinstrument för observation av barnets smärtbeteende som efter hand har utvecklats och förbättrats med nya versioner. Totalt har sex beteendeskalor för smärtbedömning innehållande ett flertal olika variabler granskats angående validitet och reliabilitet. En artikel belyser smärtbeteenden och en jämför olika smärtbedömningsinstrument. Reliabilitet och validitet för alla versionerna av FLACC och NCCPC var god. Den postoperativa versionen av NCCPC visade sig i jämförelse med FLACC revised versionen vara mindre klinisk användbar pga. större antal beteenden som observeras vilket gör att det tar längre tid att smärtbedöma barnet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Liselotte
supervisor
organization
alternative title
Smärtbedömningsinstrument.Litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pain measurement, children, cognition disorders, postoperative pain
language
Swedish
id
2530465
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530465,
 abstract   = {Smärtbedömning av barn med kognitiva svårigheter med eller utan neurologiska funktionshinder är en stor utmaning för barnsjuksköterskor. Syftet med litteraturstudien var att belysa smärtbedömningsinstrument för barn med kognitiva svårigheter med eller utan neurologiska funktionshinder vid smärta i allmänhet och postoperativ smärta. Metoden var litteraturstudie där åtta vetenskapliga artiklar analyserades. Resultatet visade att FLACC och NCCPC är två original smärtbedömningsinstrument för observation av barnets smärtbeteende som efter hand har utvecklats och förbättrats med nya versioner. Totalt har sex beteendeskalor för smärtbedömning innehållande ett flertal olika variabler granskats angående validitet och reliabilitet. En artikel belyser smärtbeteenden och en jämför olika smärtbedömningsinstrument. Reliabilitet och validitet för alla versionerna av FLACC och NCCPC var god. Den postoperativa versionen av NCCPC visade sig i jämförelse med FLACC revised versionen vara mindre klinisk användbar pga. större antal beteenden som observeras vilket gör att det tar längre tid att smärtbedöma barnet},
 author    = {Jönsson, Liselotte},
 keyword   = {Pain measurement, children, cognition disorders, postoperative pain},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Smärtbedömning av barn med kognitiva svårigheter},
 year     = {2009},
}