Advanced

Sjuksköterskans upplevelse av att vårda äldre vårdtagare med depression inom hemsjukvården

Ankarblom, Josefin and Johansson, Linda (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelse av att vårda äldre vårdtagare med depression i hemsjukvården. Metoden var kvalitativ och tio intervjuer genomfördes med sjuksköterskor i hemsjukvården i fyra kommuner i Skåne. Resultatet analyserades med hjälp av innehållsanalys. I studien framkom att sjuksköterskorna upplevde att depression var ett svårt ämne på grund av svårigheter med att göra en gränsdragning mellan depression och andra sjukdomar. Vidare upplevde sjuksköterskorna en kunskapsbrist. Likaså upplevdes ämnet som tabubelagt och psykiskt påfrestande för sjuksköterskorna. Samarbetet med andra professioner var viktigt och undersköterskornas arbete framhölls som betydelsefullt. Samtidigt framkom att sjuksköterskorna upplevde... (More)
Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelse av att vårda äldre vårdtagare med depression i hemsjukvården. Metoden var kvalitativ och tio intervjuer genomfördes med sjuksköterskor i hemsjukvården i fyra kommuner i Skåne. Resultatet analyserades med hjälp av innehållsanalys. I studien framkom att sjuksköterskorna upplevde att depression var ett svårt ämne på grund av svårigheter med att göra en gränsdragning mellan depression och andra sjukdomar. Vidare upplevde sjuksköterskorna en kunskapsbrist. Likaså upplevdes ämnet som tabubelagt och psykiskt påfrestande för sjuksköterskorna. Samarbetet med andra professioner var viktigt och undersköterskornas arbete framhölls som betydelsefullt. Samtidigt framkom att sjuksköterskorna upplevde psykiatrikompetensen inom vårdteamet som bristfällig. En slutsats av framkommet resultat visar att en klar avgränsning mellan depression och andra sjukdomar, mer resurser, utbildning samt tydliga och enkla bedömningsinstrument behövs inom hemsjukvården. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ankarblom, Josefin and Johansson, Linda
supervisor
organization
alternative title
En intervjustudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
depression, äldre, sjuksköterskans upplevelse, hemsjukvård
language
Swedish
id
2530495
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530495,
 abstract   = {Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelse av att vårda äldre vårdtagare med depression i hemsjukvården. Metoden var kvalitativ och tio intervjuer genomfördes med sjuksköterskor i hemsjukvården i fyra kommuner i Skåne. Resultatet analyserades med hjälp av innehållsanalys. I studien framkom att sjuksköterskorna upplevde att depression var ett svårt ämne på grund av svårigheter med att göra en gränsdragning mellan depression och andra sjukdomar. Vidare upplevde sjuksköterskorna en kunskapsbrist. Likaså upplevdes ämnet som tabubelagt och psykiskt påfrestande för sjuksköterskorna. Samarbetet med andra professioner var viktigt och undersköterskornas arbete framhölls som betydelsefullt. Samtidigt framkom att sjuksköterskorna upplevde psykiatrikompetensen inom vårdteamet som bristfällig. En slutsats av framkommet resultat visar att en klar avgränsning mellan depression och andra sjukdomar, mer resurser, utbildning samt tydliga och enkla bedömningsinstrument behövs inom hemsjukvården.},
 author    = {Ankarblom, Josefin and Johansson, Linda},
 keyword   = {depression, äldre, sjuksköterskans upplevelse, hemsjukvård},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskans upplevelse av att vårda äldre vårdtagare med depression inom hemsjukvården},
 year     = {2009},
}