Advanced

Sjuksköterskors attityder till suicidala patienter

Daher, Abir; Hjalmarsson, Sara and Viderström-Ahlström, Fanny (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Det är vanligt förekommande att sjuksköterskor inom somatisk sjukvård möter patienter efter suicidförsök. Attityder påverkar människors känslor, aktioner och föreställningar. För att kunna ge god omvårdnad är det viktigt att sjuksköterskan reflekterar över sina egna attityder. Syftet med litteraturstudien var att belysa vilka attityder sjuksköterskor inom somatisk hälso- och sjukvård har till suicidala patienter och hur attityderna påverkar deras omvårdnad. Utifrån resultatet av tolv vetenskapliga artiklar kunde tre områden identifieras: Affektiv-, Kognitiv- och Intentionell komponent. Resultatet visade att det inte går att dra någon slutsats om huruvida sjuksköterskornas attityder till suicidala patienter är generellt positiva eller... (More)
Det är vanligt förekommande att sjuksköterskor inom somatisk sjukvård möter patienter efter suicidförsök. Attityder påverkar människors känslor, aktioner och föreställningar. För att kunna ge god omvårdnad är det viktigt att sjuksköterskan reflekterar över sina egna attityder. Syftet med litteraturstudien var att belysa vilka attityder sjuksköterskor inom somatisk hälso- och sjukvård har till suicidala patienter och hur attityderna påverkar deras omvårdnad. Utifrån resultatet av tolv vetenskapliga artiklar kunde tre områden identifieras: Affektiv-, Kognitiv- och Intentionell komponent. Resultatet visade att det inte går att dra någon slutsats om huruvida sjuksköterskornas attityder till suicidala patienter är generellt positiva eller negativa. Framförallt ökad kunskap om suicidalitet kunde kopplas samman med positiva attityder. Vidare forskning kan inrikta sig på om utbildning kan förbättra sjuksköterskans attityder även på längre sikt (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Daher, Abir; Hjalmarsson, Sara and Viderström-Ahlström, Fanny
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sjuksköterska, somatik, attityder, suicidala patienter
language
Swedish
id
2530500
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530500,
 abstract   = {Det är vanligt förekommande att sjuksköterskor inom somatisk sjukvård möter patienter efter suicidförsök. Attityder påverkar människors känslor, aktioner och föreställningar. För att kunna ge god omvårdnad är det viktigt att sjuksköterskan reflekterar över sina egna attityder. Syftet med litteraturstudien var att belysa vilka attityder sjuksköterskor inom somatisk hälso- och sjukvård har till suicidala patienter och hur attityderna påverkar deras omvårdnad. Utifrån resultatet av tolv vetenskapliga artiklar kunde tre områden identifieras: Affektiv-, Kognitiv- och Intentionell komponent. Resultatet visade att det inte går att dra någon slutsats om huruvida sjuksköterskornas attityder till suicidala patienter är generellt positiva eller negativa. Framförallt ökad kunskap om suicidalitet kunde kopplas samman med positiva attityder. Vidare forskning kan inrikta sig på om utbildning kan förbättra sjuksköterskans attityder även på längre sikt},
 author    = {Daher, Abir and Hjalmarsson, Sara and Viderström-Ahlström, Fanny},
 keyword   = {sjuksköterska, somatik, attityder, suicidala patienter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors attityder till suicidala patienter},
 year     = {2009},
}