Advanced

Sjuksköterskors inställning till forskning och dess tillämpning i klinisk verksamhet

Larsson, Elisabeth and Sinclair, Malena (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Sjuksköterskor är skyldiga att tillgodogöra sig samt använda ny relevant forskning i sitt dagliga arbete. Dock visar tidigare forskning att ett flertal av dem inte anser sig ha möjlighet att klara av detta. Syftet med studien var att studera inställningen till forskning och dess tillämpning i kliniskt arbete hos sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård. En enkät skickades ut till samtliga sjuksköterskor som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård i fyra skånska kommuner. Resultatet visade att sjuksköterskornas inställning till forskning i stort är positiv, men att tillämpningen av den upplevs svår. Det framkom dessutom att de som har utbildning i vetenskaplig metodik svarade mer positivt angående forskningsanvändande än de som... (More)
Sjuksköterskor är skyldiga att tillgodogöra sig samt använda ny relevant forskning i sitt dagliga arbete. Dock visar tidigare forskning att ett flertal av dem inte anser sig ha möjlighet att klara av detta. Syftet med studien var att studera inställningen till forskning och dess tillämpning i kliniskt arbete hos sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård. En enkät skickades ut till samtliga sjuksköterskor som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård i fyra skånska kommuner. Resultatet visade att sjuksköterskornas inställning till forskning i stort är positiv, men att tillämpningen av den upplevs svår. Det framkom dessutom att de som har utbildning i vetenskaplig metodik svarade mer positivt angående forskningsanvändande än de som saknar den utbildningen. Vidare forskning inom ämnet behövs för att ytterligare klargöra vilka specifika åtgärder som kan vidtas för att underlätta sjuksköterskors forskningstillämpning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Elisabeth and Sinclair, Malena
supervisor
organization
alternative title
Inom kommunal hälso- och sjukvård.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sjuksköterskor, inställning, attityd, forskning, tillämpning, kommunal hälso- och sjukvård, evidensbaserad vård
language
Swedish
id
2530506
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530506,
 abstract   = {Sjuksköterskor är skyldiga att tillgodogöra sig samt använda ny relevant forskning i sitt dagliga arbete. Dock visar tidigare forskning att ett flertal av dem inte anser sig ha möjlighet att klara av detta. Syftet med studien var att studera inställningen till forskning och dess tillämpning i kliniskt arbete hos sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård. En enkät skickades ut till samtliga sjuksköterskor som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård i fyra skånska kommuner. Resultatet visade att sjuksköterskornas inställning till forskning i stort är positiv, men att tillämpningen av den upplevs svår. Det framkom dessutom att de som har utbildning i vetenskaplig metodik svarade mer positivt angående forskningsanvändande än de som saknar den utbildningen. Vidare forskning inom ämnet behövs för att ytterligare klargöra vilka specifika åtgärder som kan vidtas för att underlätta sjuksköterskors forskningstillämpning.},
 author    = {Larsson, Elisabeth and Sinclair, Malena},
 keyword   = {Sjuksköterskor, inställning, attityd, forskning, tillämpning, kommunal hälso- och sjukvård, evidensbaserad vård},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors inställning till forskning och dess tillämpning i klinisk verksamhet},
 year     = {2009},
}