Advanced

Patienters erfarenhet av obehag under eftervården vid coronarangiografi

Bjarke, Björn and Jönsson, Adam (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
BAKGRUND: Hjärt- kärlsjukdomar är idag en betydande folksjukdom i hela väst¬världen och i många länder kan närmare hälften av alla dödsfall härledas till hjärt- kärlsjukdommar. En vanlig undersökningsmetod för att se om det föreligger stenoser eller occlusioner i kranskärlen är coronarangiografi. Efter genomförd undersökning behöver patienten kvarstanna i sängen på rygg för att undvika komplikationer, något som kan medföra obehag för patienten. SYFTE: Syftet med studien var att se om det föreligglåg några skillnader i upplevd obehag mellan könen i samband med eftervården av coronarangiografi. METOD: Metoden som användes var en enkät¬studie som besvarades av 67 patienter inneliggande på Universitetssjukhuset i Lund. RESULTAT: Männen... (More)
BAKGRUND: Hjärt- kärlsjukdomar är idag en betydande folksjukdom i hela väst¬världen och i många länder kan närmare hälften av alla dödsfall härledas till hjärt- kärlsjukdommar. En vanlig undersökningsmetod för att se om det föreligger stenoser eller occlusioner i kranskärlen är coronarangiografi. Efter genomförd undersökning behöver patienten kvarstanna i sängen på rygg för att undvika komplikationer, något som kan medföra obehag för patienten. SYFTE: Syftet med studien var att se om det föreligglåg några skillnader i upplevd obehag mellan könen i samband med eftervården av coronarangiografi. METOD: Metoden som användes var en enkät¬studie som besvarades av 67 patienter inneliggande på Universitetssjukhuset i Lund. RESULTAT: Männen upplevde signifikant större obehag i form av bröstsmärta, yrsel, rädsla och förvirring jämfört med kvinnorna. Även i andra aspekter av upplevt obehag skattade sig männen högre än kvinnorna, dock utan sågon säkerställd statistisk signifikans. Det var enbart vid upplevd bensmärta och domningskännslor som kvinnorna skattade sig högre än männe, inte heller detta avseende kunde statistisk signifikans säkerställas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bjarke, Björn and Jönsson, Adam
supervisor
organization
alternative title
Skillnader och likheter mellan män och kvinnor.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
coronarangiografi, upplevelser, erfarenheter, obehag, könsskillnader
language
Swedish
id
2530515
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530515,
 abstract   = {BAKGRUND: Hjärt- kärlsjukdomar är idag en betydande folksjukdom i hela väst¬världen och i många länder kan närmare hälften av alla dödsfall härledas till hjärt- kärlsjukdommar. En vanlig undersökningsmetod för att se om det föreligger stenoser eller occlusioner i kranskärlen är coronarangiografi. Efter genomförd undersökning behöver patienten kvarstanna i sängen på rygg för att undvika komplikationer, något som kan medföra obehag för patienten. SYFTE: Syftet med studien var att se om det föreligglåg några skillnader i upplevd obehag mellan könen i samband med eftervården av coronarangiografi. METOD: Metoden som användes var en enkät¬studie som besvarades av 67 patienter inneliggande på Universitetssjukhuset i Lund. RESULTAT: Männen upplevde signifikant större obehag i form av bröstsmärta, yrsel, rädsla och förvirring jämfört med kvinnorna. Även i andra aspekter av upplevt obehag skattade sig männen högre än kvinnorna, dock utan sågon säkerställd statistisk signifikans. Det var enbart vid upplevd bensmärta och domningskännslor som kvinnorna skattade sig högre än männe, inte heller detta avseende kunde statistisk signifikans säkerställas.},
 author    = {Bjarke, Björn and Jönsson, Adam},
 keyword   = {coronarangiografi, upplevelser, erfarenheter, obehag, könsskillnader},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patienters erfarenhet av obehag under eftervården vid coronarangiografi},
 year     = {2009},
}