Advanced

Närståendes erfarenheter av vård i livets slutskede

Larsson, Therese and Lindskog, My (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
En stark känsla av otillräcklighet hos närstående till döende är ofta förekommande. Syftet är att i en litteraturstudie beskriva närståendes erfarenheter vid vård i livets slutskede av kritiskt sjuka och döende patienter samt sjukvårdspersonalens inverkan på detta. Studien består av nio artiklar som analyserats och granskats. Resultatet har sammanställts under följande teman; Förutsättningar för delaktighet, Informationens betydelse samt Stödjande åtgärder. Förutsättningar för delaktighet visar att det krävs god kommunikation och stöd från sjukvårdspersonal för att de närstående ska känna sig delaktiga men rutiner för detta saknas. Informationens betydelse tyder dock på att information och stöd är bristfälligt. Under Stödjande åtgärder... (More)
En stark känsla av otillräcklighet hos närstående till döende är ofta förekommande. Syftet är att i en litteraturstudie beskriva närståendes erfarenheter vid vård i livets slutskede av kritiskt sjuka och döende patienter samt sjukvårdspersonalens inverkan på detta. Studien består av nio artiklar som analyserats och granskats. Resultatet har sammanställts under följande teman; Förutsättningar för delaktighet, Informationens betydelse samt Stödjande åtgärder. Förutsättningar för delaktighet visar att det krävs god kommunikation och stöd från sjukvårdspersonal för att de närstående ska känna sig delaktiga men rutiner för detta saknas. Informationens betydelse tyder dock på att information och stöd är bristfälligt. Under Stödjande åtgärder framkommer att ansvaret för att det ska ske delaktighet vilar på sjukvårdspersonalen. Genom att ge information och stötta de närstående så väljer sjukvårdspersonalen att göra de närstående delaktiga alternativt inte delaktiga i vården. För att möjliggöra en optimal delaktighet måste hänsyn tagas till närståendes individuella förmåga att delta och förstå den givna informationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Therese and Lindskog, My
supervisor
organization
alternative title
Sjukvårdspersonalens inverkan.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
närstående, vård i livets slutskede, delaktighet, information, stöd
language
Swedish
id
2530548
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530548,
 abstract   = {En stark känsla av otillräcklighet hos närstående till döende är ofta förekommande. Syftet är att i en litteraturstudie beskriva närståendes erfarenheter vid vård i livets slutskede av kritiskt sjuka och döende patienter samt sjukvårdspersonalens inverkan på detta. Studien består av nio artiklar som analyserats och granskats. Resultatet har sammanställts under följande teman; Förutsättningar för delaktighet, Informationens betydelse samt Stödjande åtgärder. Förutsättningar för delaktighet visar att det krävs god kommunikation och stöd från sjukvårdspersonal för att de närstående ska känna sig delaktiga men rutiner för detta saknas. Informationens betydelse tyder dock på att information och stöd är bristfälligt. Under Stödjande åtgärder framkommer att ansvaret för att det ska ske delaktighet vilar på sjukvårdspersonalen. Genom att ge information och stötta de närstående så väljer sjukvårdspersonalen att göra de närstående delaktiga alternativt inte delaktiga i vården. För att möjliggöra en optimal delaktighet måste hänsyn tagas till närståendes individuella förmåga att delta och förstå den givna informationen.},
 author    = {Larsson, Therese and Lindskog, My},
 keyword   = {närstående, vård i livets slutskede, delaktighet, information, stöd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Närståendes erfarenheter av vård i livets slutskede},
 year     = {2009},
}