Advanced

Anhörigstöd vid alkoholmissbruk

Ekdahl, Per and Celander, Anna (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Alkoholmissbruk är ett stort problem som drabbar både missbrukaren och de anhöriga. Syftet med studien var att undersöka erfarenheter anhöriga till alkoholmissbrukare har gällande stöd från anhörigföreningen Al-anon samt från sjukvården. Syftet var också att belysa upplevelser av att vara anhörig. Intervjuer genomfördes med anhöriga vilka alla deltagit i möten hos Al-anon. I resultatet framgår att runt anhöriga till alkoholmissbrukare skapas det ofta ett ohälsosamt familjemönster där känslor av skam och skuld hindrar anhöriga från att berätta om sin situation. Detta leder ofta fram till social isolering. Al-anon gav deltagarna i studien det som saknades i familjen. De blev sedda och bekräftade, vilket möjliggjorde en positiv utveckling.... (More)
Alkoholmissbruk är ett stort problem som drabbar både missbrukaren och de anhöriga. Syftet med studien var att undersöka erfarenheter anhöriga till alkoholmissbrukare har gällande stöd från anhörigföreningen Al-anon samt från sjukvården. Syftet var också att belysa upplevelser av att vara anhörig. Intervjuer genomfördes med anhöriga vilka alla deltagit i möten hos Al-anon. I resultatet framgår att runt anhöriga till alkoholmissbrukare skapas det ofta ett ohälsosamt familjemönster där känslor av skam och skuld hindrar anhöriga från att berätta om sin situation. Detta leder ofta fram till social isolering. Al-anon gav deltagarna i studien det som saknades i familjen. De blev sedda och bekräftade, vilket möjliggjorde en positiv utveckling. Sjukvården å andra sidan har generellt sett inte gett de anhöriga det stöd de behövde. De anhöriga uttryckte en önskan om att sjukvården skulle tillgodose även deras behov av stöd samt efterlyste en ökad öppenhet kring alkoholmissbruk. I resultatet framkom samtidigt en ambivalens inför vad anhöriga egentligen vill ha från sjukvården. De ville ha hjälp men samtidigt inte avslöjas. Det finns vinster med att uppmärksamma de anhörigas situation både på lång och kort sikt, för individen och för hela samhället. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekdahl, Per and Celander, Anna
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie om anhörigas upplevelser.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
anhörig, anhörigstöd, anhörigförening, Al-anon, sjukvård, alkoholism
language
Swedish
id
2530563
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530563,
 abstract   = {Alkoholmissbruk är ett stort problem som drabbar både missbrukaren och de anhöriga. Syftet med studien var att undersöka erfarenheter anhöriga till alkoholmissbrukare har gällande stöd från anhörigföreningen Al-anon samt från sjukvården. Syftet var också att belysa upplevelser av att vara anhörig. Intervjuer genomfördes med anhöriga vilka alla deltagit i möten hos Al-anon. I resultatet framgår att runt anhöriga till alkoholmissbrukare skapas det ofta ett ohälsosamt familjemönster där känslor av skam och skuld hindrar anhöriga från att berätta om sin situation. Detta leder ofta fram till social isolering. Al-anon gav deltagarna i studien det som saknades i familjen. De blev sedda och bekräftade, vilket möjliggjorde en positiv utveckling. Sjukvården å andra sidan har generellt sett inte gett de anhöriga det stöd de behövde. De anhöriga uttryckte en önskan om att sjukvården skulle tillgodose även deras behov av stöd samt efterlyste en ökad öppenhet kring alkoholmissbruk. I resultatet framkom samtidigt en ambivalens inför vad anhöriga egentligen vill ha från sjukvården. De ville ha hjälp men samtidigt inte avslöjas. Det finns vinster med att uppmärksamma de anhörigas situation både på lång och kort sikt, för individen och för hela samhället.},
 author    = {Ekdahl, Per and Celander, Anna},
 keyword   = {anhörig, anhörigstöd, anhörigförening, Al-anon, sjukvård, alkoholism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anhörigstöd vid alkoholmissbruk},
 year     = {2009},
}