Advanced

Självskadebeteende inom ätstörningsvården

Flanagan, Caitlin and Åkerman, Sofia (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Ätstörningar och självskadebeteende går ofta hand i hand, men ännu saknas vårdformer för att behandla båda problemen samtidigt. Syftet med denna studie var att undersöka hur självskadande patienter som vårdats inom sluten ätstörningsvård upplevde vården och bemötandet relaterat till självskadebeteendet. Sju intervjuer genomfördes enligt ett semistrukturerat intervjuformulär. Under analysen framkom två huvudteman: ”Bemötande” respektive ”Vård och behandling”. Underkategorierna som återfanns var ”Varierande attityder”, ”Guldpersoner”, och ”Beteendet framför individen” respektive ”Svårigheter med dubbelproblematik” och ”Avsaknad av röd tråd i vården”. Informanterna upplevde att det saknades kunskap om självskadebeteende och beskrev behovet av... (More)
Ätstörningar och självskadebeteende går ofta hand i hand, men ännu saknas vårdformer för att behandla båda problemen samtidigt. Syftet med denna studie var att undersöka hur självskadande patienter som vårdats inom sluten ätstörningsvård upplevde vården och bemötandet relaterat till självskadebeteendet. Sju intervjuer genomfördes enligt ett semistrukturerat intervjuformulär. Under analysen framkom två huvudteman: ”Bemötande” respektive ”Vård och behandling”. Underkategorierna som återfanns var ”Varierande attityder”, ”Guldpersoner”, och ”Beteendet framför individen” respektive ”Svårigheter med dubbelproblematik” och ”Avsaknad av röd tråd i vården”. Informanterna upplevde att det saknades kunskap om självskadebeteende och beskrev behovet av ett gemensamt förhållningssätt samt ett holistiskt synsätt i vården. Studiens resultat visar på flera problem i vården och bemötandet av patienter med denna dubbelproblematik. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Flanagan, Caitlin and Åkerman, Sofia
supervisor
organization
alternative title
Patientupplevelser av vård och bemötande.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
självskadebeteende, ätstörningar, vård, bemötande
language
Swedish
id
2530583
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530583,
 abstract   = {Ätstörningar och självskadebeteende går ofta hand i hand, men ännu saknas vårdformer för att behandla båda problemen samtidigt. Syftet med denna studie var att undersöka hur självskadande patienter som vårdats inom sluten ätstörningsvård upplevde vården och bemötandet relaterat till självskadebeteendet. Sju intervjuer genomfördes enligt ett semistrukturerat intervjuformulär. Under analysen framkom två huvudteman: ”Bemötande” respektive ”Vård och behandling”. Underkategorierna som återfanns var ”Varierande attityder”, ”Guldpersoner”, och ”Beteendet framför individen” respektive ”Svårigheter med dubbelproblematik” och ”Avsaknad av röd tråd i vården”. Informanterna upplevde att det saknades kunskap om självskadebeteende och beskrev behovet av ett gemensamt förhållningssätt samt ett holistiskt synsätt i vården. Studiens resultat visar på flera problem i vården och bemötandet av patienter med denna dubbelproblematik.},
 author    = {Flanagan, Caitlin and Åkerman, Sofia},
 keyword   = {självskadebeteende, ätstörningar, vård, bemötande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Självskadebeteende inom ätstörningsvården},
 year     = {2009},
}