Advanced

Sjuksköterskors upplevelser av möten med patienter och anhöriga från andra kulturer

Runesson, Emelie and Dahlström, Anna (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Samhället blir mer mångkulturellt vilket även visar sig inom vården. Tidigare studier har visat på att kulturella skillnader kan ge upphov till problem i vårdsituationer. Syftet var därför att undersöka sjuksköterskors upplevelser av möten med patienter och anhöriga från andra kulturer. Fokus låg på svårigheter som uppstod samt hur dessa hanterades. Litteraturstudie valdes som metod. I resultatet framkom att svårigheter ofta uppkom kring kommunikation. Dessa löstes med hjälp av tolk, anhöriga eller medarbetare, vilket dock inte var helt problemfritt. Andra svårigheter var; olika uttryckssätt kulturerna emellan, bemötandet av anhöriga samt attityder hos personalen. Även organisatoriska faktorer, såsom tidsbrist, bristande kulturell... (More)
Samhället blir mer mångkulturellt vilket även visar sig inom vården. Tidigare studier har visat på att kulturella skillnader kan ge upphov till problem i vårdsituationer. Syftet var därför att undersöka sjuksköterskors upplevelser av möten med patienter och anhöriga från andra kulturer. Fokus låg på svårigheter som uppstod samt hur dessa hanterades. Litteraturstudie valdes som metod. I resultatet framkom att svårigheter ofta uppkom kring kommunikation. Dessa löstes med hjälp av tolk, anhöriga eller medarbetare, vilket dock inte var helt problemfritt. Andra svårigheter var; olika uttryckssätt kulturerna emellan, bemötandet av anhöriga samt attityder hos personalen. Även organisatoriska faktorer, såsom tidsbrist, bristande kulturell kompetens och brist på stöd, visade sig ha en inverkan. Slutsats: Detta resultat pekade på behovet av utbildning för att öka den kulturella kompetensen hos sjuksköterskor. För att vården skulle kunna anpassas efter kulturella behov krävdes förändringar på individuell och organisatorisk nivå. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Runesson, Emelie and Dahlström, Anna
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
transkulturell omvårdnad, sjuksköterskor, upplevelser, kulturella möten
language
Swedish
id
2530603
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530603,
 abstract   = {Samhället blir mer mångkulturellt vilket även visar sig inom vården. Tidigare studier har visat på att kulturella skillnader kan ge upphov till problem i vårdsituationer. Syftet var därför att undersöka sjuksköterskors upplevelser av möten med patienter och anhöriga från andra kulturer. Fokus låg på svårigheter som uppstod samt hur dessa hanterades. Litteraturstudie valdes som metod. I resultatet framkom att svårigheter ofta uppkom kring kommunikation. Dessa löstes med hjälp av tolk, anhöriga eller medarbetare, vilket dock inte var helt problemfritt. Andra svårigheter var; olika uttryckssätt kulturerna emellan, bemötandet av anhöriga samt attityder hos personalen. Även organisatoriska faktorer, såsom tidsbrist, bristande kulturell kompetens och brist på stöd, visade sig ha en inverkan. Slutsats: Detta resultat pekade på behovet av utbildning för att öka den kulturella kompetensen hos sjuksköterskor. För att vården skulle kunna anpassas efter kulturella behov krävdes förändringar på individuell och organisatorisk nivå.},
 author    = {Runesson, Emelie and Dahlström, Anna},
 keyword   = {transkulturell omvårdnad, sjuksköterskor, upplevelser, kulturella möten},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors upplevelser av möten med patienter och anhöriga från andra kulturer},
 year     = {2009},
}