Advanced

Egenvårdsråd till föräldrar som återkommit med sitt barn till barnakutmottagningen inom 24 timmar

Ingvarsdóttir, Anna and Jansson, Marie (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet var att beskriva hur många barns föräldrar som fick egenvårdsråd av en barnsjuksköterska/sjuksköterska, vilken besöksorsaken var, om hänvisning gjordes samt belysa föräldrars upplevelse av att återkomma med sitt barn till barnakutmottagningen inom 24 timmar efter givna egenvårdsråd. Metod, Kvantitativ retrospektiv registerstudie samt öppna intervjuer har använts. Deskriptiv statistik. För intervjuerna användes innehållsanalys som redovisas i fyra kategorier och 17 underkategorier. Resultatet visade att 30 % av alla familjer som sökte till barnakutmottagningen i Malmö träffade enbart en sjuksköterska och fick egenvårdsråd samt att många hänvisades till annan vårdnivå. Vanligaste kontaktorsaken var feber, luftvägssymtom, kräkningar... (More)
Syftet var att beskriva hur många barns föräldrar som fick egenvårdsråd av en barnsjuksköterska/sjuksköterska, vilken besöksorsaken var, om hänvisning gjordes samt belysa föräldrars upplevelse av att återkomma med sitt barn till barnakutmottagningen inom 24 timmar efter givna egenvårdsråd. Metod, Kvantitativ retrospektiv registerstudie samt öppna intervjuer har använts. Deskriptiv statistik. För intervjuerna användes innehållsanalys som redovisas i fyra kategorier och 17 underkategorier. Resultatet visade att 30 % av alla familjer som sökte till barnakutmottagningen i Malmö träffade enbart en sjuksköterska och fick egenvårdsråd samt att många hänvisades till annan vårdnivå. Vanligaste kontaktorsaken var feber, luftvägssymtom, kräkningar och trauma. Barn i åldern noll till två år var mest representerade. Föräldrarna var ofta osäkra om och när de skulle komma med sina barn till barnakutmottagningen, de ville gärna kunna ringa och få råd. Att få en bekräftelse på barnets hälsotillstånd genom provtagning upplevdes positivt för föräldrarna. Föräldrarna känner sina barn bäst och kan oftast göra en relevant bedömning av sitt barn. Helst ville föräldrarna träffa läkare vid besöket och tyckte det var besvärligt att söka till vårdcentralen. Att få åka hem igen med råd kändes tryggt för några medan andra kände sig besvikna och maktlösa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ingvarsdóttir, Anna and Jansson, Marie
supervisor
organization
alternative title
Besöksorsak, råd, hänvisning och upplevelse.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
egenvårdsråd, barnakutmottagningen, föräldrar, sjuksköterska, multimetoder.
language
Swedish
id
2530618
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530618,
 abstract   = {Syftet var att beskriva hur många barns föräldrar som fick egenvårdsråd av en barnsjuksköterska/sjuksköterska, vilken besöksorsaken var, om hänvisning gjordes samt belysa föräldrars upplevelse av att återkomma med sitt barn till barnakutmottagningen inom 24 timmar efter givna egenvårdsråd. Metod, Kvantitativ retrospektiv registerstudie samt öppna intervjuer har använts. Deskriptiv statistik. För intervjuerna användes innehållsanalys som redovisas i fyra kategorier och 17 underkategorier. Resultatet visade att 30 % av alla familjer som sökte till barnakutmottagningen i Malmö träffade enbart en sjuksköterska och fick egenvårdsråd samt att många hänvisades till annan vårdnivå. Vanligaste kontaktorsaken var feber, luftvägssymtom, kräkningar och trauma. Barn i åldern noll till två år var mest representerade. Föräldrarna var ofta osäkra om och när de skulle komma med sina barn till barnakutmottagningen, de ville gärna kunna ringa och få råd. Att få en bekräftelse på barnets hälsotillstånd genom provtagning upplevdes positivt för föräldrarna. Föräldrarna känner sina barn bäst och kan oftast göra en relevant bedömning av sitt barn. Helst ville föräldrarna träffa läkare vid besöket och tyckte det var besvärligt att söka till vårdcentralen. Att få åka hem igen med råd kändes tryggt för några medan andra kände sig besvikna och maktlösa.},
 author    = {Ingvarsdóttir, Anna and Jansson, Marie},
 keyword   = {egenvårdsråd, barnakutmottagningen, föräldrar, sjuksköterska, multimetoder.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Egenvårdsråd till föräldrar som återkommit med sitt barn till barnakutmottagningen inom 24 timmar},
 year     = {2009},
}