Advanced

Sjuksköterskans stresshantering

Savbrant, Karin (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Sjuksköterskeyrket innebär vanligtvis många och nära kontakter med människor i svåra situationer, ofta i en arbetsmiljö där möjligheterna att påverka arbetssituationen är begränsade. Detta leder till att många sjuksköterskor upplever stress på sin arbetsplats. Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka faktorer som orsakar stress (stressorer) hos sjuksköterskor, hur den upplevda stressen hanteras (problemlösningsfokuserade- samt emotionella copingstrategier), och vilka effekter på mental hälsa och välbefinnande som copingstrategierna hade. Nio vetenskapliga artiklar granskades och analyserades till litteraturstudien. I resultatet framkom att stressorer inte varierar så mycket mellan olika verksamhetsområden, samt att... (More)
Sjuksköterskeyrket innebär vanligtvis många och nära kontakter med människor i svåra situationer, ofta i en arbetsmiljö där möjligheterna att påverka arbetssituationen är begränsade. Detta leder till att många sjuksköterskor upplever stress på sin arbetsplats. Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka faktorer som orsakar stress (stressorer) hos sjuksköterskor, hur den upplevda stressen hanteras (problemlösningsfokuserade- samt emotionella copingstrategier), och vilka effekter på mental hälsa och välbefinnande som copingstrategierna hade. Nio vetenskapliga artiklar granskades och analyserades till litteraturstudien. I resultatet framkom att stressorer inte varierar så mycket mellan olika verksamhetsområden, samt att problemlösningsfokuserade copingstrategier påverkar den mentala hälsan och välbefinnandet mer positivt än emotionella copingstrategier. Det är viktigt, med avseende på arbetstillfredsställelse och arbetsklimat, för både enskilda sjuksköterskor och arbetsgivare, att vara medvetna om hur olika copingstrategier påverkar den mentala hälsan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Savbrant, Karin
supervisor
organization
alternative title
Stressorer, copingstrategier och deras effekter.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
stressorer, copingstrategier, mental hälsa, välbefinnande
language
Swedish
id
2530632
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530632,
 abstract   = {Sjuksköterskeyrket innebär vanligtvis många och nära kontakter med människor i svåra situationer, ofta i en arbetsmiljö där möjligheterna att påverka arbetssituationen är begränsade. Detta leder till att många sjuksköterskor upplever stress på sin arbetsplats. Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka faktorer som orsakar stress (stressorer) hos sjuksköterskor, hur den upplevda stressen hanteras (problemlösningsfokuserade- samt emotionella copingstrategier), och vilka effekter på mental hälsa och välbefinnande som copingstrategierna hade. Nio vetenskapliga artiklar granskades och analyserades till litteraturstudien. I resultatet framkom att stressorer inte varierar så mycket mellan olika verksamhetsområden, samt att problemlösningsfokuserade copingstrategier påverkar den mentala hälsan och välbefinnandet mer positivt än emotionella copingstrategier. Det är viktigt, med avseende på arbetstillfredsställelse och arbetsklimat, för både enskilda sjuksköterskor och arbetsgivare, att vara medvetna om hur olika copingstrategier påverkar den mentala hälsan.},
 author    = {Savbrant, Karin},
 keyword   = {stressorer, copingstrategier, mental hälsa, välbefinnande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskans stresshantering},
 year     = {2009},
}