Advanced

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar

Damborg, Karin and Rooswall, Maria (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Inledning: Övervikt och fetma hos barn och ungdomar är ett problem i stora delar av världen. Tillstånden kan orsaka allvarliga hälsoproblem som i sin tur kan generera livshotande följdsjukdomar. Familjens roll och betydelse för barn och ungdomar, som utvecklar övervikt eller fetma, är ett relativt outforskat område och därför viktigt att belysa. Syfte: Syftet var att undersöka om vissa familjerelaterade faktorer har betydelse för barn och ungdomar att utveckla övervikt och fetma.Metod: En litteraturstudie har genomförts där tio vetenskapliga artiklar ingått, vilka granskats och analyserats.Resultat: Ett tydligt samband framkom mellan barnens och ungdomarnas risk för att utveckla övervikt och fetma och familjens socioekonomiska status,... (More)
Inledning: Övervikt och fetma hos barn och ungdomar är ett problem i stora delar av världen. Tillstånden kan orsaka allvarliga hälsoproblem som i sin tur kan generera livshotande följdsjukdomar. Familjens roll och betydelse för barn och ungdomar, som utvecklar övervikt eller fetma, är ett relativt outforskat område och därför viktigt att belysa. Syfte: Syftet var att undersöka om vissa familjerelaterade faktorer har betydelse för barn och ungdomar att utveckla övervikt och fetma.Metod: En litteraturstudie har genomförts där tio vetenskapliga artiklar ingått, vilka granskats och analyserats.Resultat: Ett tydligt samband framkom mellan barnens och ungdomarnas risk för att utveckla övervikt och fetma och familjens socioekonomiska status, etnicitet samt psykosociala miljö.Slutsats: Problemet med övervikt och fetma är komplext och innefattar såväl rent medicinska aspekter som familjens förhållanden i fråga om etnicitet, socioekonomi och psykisk hälsa. Det är därför av största vikt att hälso- och sjukvården inbegriper alla faktorer i sin behandling av övervikt och fetma hos barn och ungdomar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Damborg, Karin and Rooswall, Maria
supervisor
organization
alternative title
Familjens betydelse ur ett etniskt, psykologiskt och socioekonomiskt perspektivEn litteraturstudie
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
övervikt, fetma, barn, ungdomar, familj
language
Swedish
id
2530636
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530636,
 abstract   = {Inledning: Övervikt och fetma hos barn och ungdomar är ett problem i stora delar av världen. Tillstånden kan orsaka allvarliga hälsoproblem som i sin tur kan generera livshotande följdsjukdomar. Familjens roll och betydelse för barn och ungdomar, som utvecklar övervikt eller fetma, är ett relativt outforskat område och därför viktigt att belysa. Syfte: Syftet var att undersöka om vissa familjerelaterade faktorer har betydelse för barn och ungdomar att utveckla övervikt och fetma.Metod: En litteraturstudie har genomförts där tio vetenskapliga artiklar ingått, vilka granskats och analyserats.Resultat: Ett tydligt samband framkom mellan barnens och ungdomarnas risk för att utveckla övervikt och fetma och familjens socioekonomiska status, etnicitet samt psykosociala miljö.Slutsats: Problemet med övervikt och fetma är komplext och innefattar såväl rent medicinska aspekter som familjens förhållanden i fråga om etnicitet, socioekonomi och psykisk hälsa. Det är därför av största vikt att hälso- och sjukvården inbegriper alla faktorer i sin behandling av övervikt och fetma hos barn och ungdomar.},
 author    = {Damborg, Karin and Rooswall, Maria},
 keyword   = {övervikt, fetma, barn, ungdomar, familj},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Övervikt och fetma hos barn och ungdomar},
 year     = {2009},
}