Advanced

Evakuering av diatermirök - operationssjuksköterskors attityd och användningsmönster

Backlund, Erica and Fineman, Magdalena (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Diatermi (elektrisk kniv) används idag vid de flesta operationer runt om i hela världen. Genom höga temperaturer går det att skära i vävnad och koagulera blod vilket ger tidsvinster men även minskar blödning. Samtidigt bildas en illaluktande rök som visat sig innehålla en mängd skadliga ämnen som vid inandning kan orsaka kroppsliga symtom. Det finns effektiva rökutsugningssystem men i vilken utsträckning de används här i Sverige är inte dokumenterat. Syftet med studien var att ta reda på operationssjuksköterskors attityd till evakuering av diatermirök och hur de använde sig av utrustningen. För att få en så bred bild som möjligt användes en enkät, och av 139 tillfrågade operationssjuksköterskor svarade 101 på enkäten. Det gav en... (More)
Diatermi (elektrisk kniv) används idag vid de flesta operationer runt om i hela världen. Genom höga temperaturer går det att skära i vävnad och koagulera blod vilket ger tidsvinster men även minskar blödning. Samtidigt bildas en illaluktande rök som visat sig innehålla en mängd skadliga ämnen som vid inandning kan orsaka kroppsliga symtom. Det finns effektiva rökutsugningssystem men i vilken utsträckning de används här i Sverige är inte dokumenterat. Syftet med studien var att ta reda på operationssjuksköterskors attityd till evakuering av diatermirök och hur de använde sig av utrustningen. För att få en så bred bild som möjligt användes en enkät, och av 139 tillfrågade operationssjuksköterskor svarade 101 på enkäten. Det gav en svarsfrekvens på 73 %. Resultatet visade att 57 % av operationssjuksköterskorna alltid dukade fram rökutsug vid öppna ingrepp. Vid ingrepp under 30 minuter var andelen 37 %. De allra flesta ansåg sig ha tillräcklig kunskap om vad diatermirök var men 40 % dukade ändå inte fram utrustningen rutinmässigt. Majoriteten av respondenterna ansåg att arbetsgivaren bar det yttersta ansvaret för att rökutsug fanns på avdelningen men hela 58 % visste inte om det fanns några riktlinjer kring användandet på avdelningen. Författarna konkluderar att det föreligger brister i operationssjuksköterskans kunskap kring diatermirökens risker och att det finns ett stort behov av tydliga riktlinjer på avdelningarna. Åtgärdas detta borde det leda till en attitydförändring och därmed öka användandet av rökutsug ute på avdelningarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Backlund, Erica and Fineman, Magdalena
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
diatermirök, rökutsug, operationssjuksköterska, attityd, enkätstudie
language
Swedish
id
2530650
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2530650,
 abstract   = {Diatermi (elektrisk kniv) används idag vid de flesta operationer runt om i hela världen. Genom höga temperaturer går det att skära i vävnad och koagulera blod vilket ger tidsvinster men även minskar blödning. Samtidigt bildas en illaluktande rök som visat sig innehålla en mängd skadliga ämnen som vid inandning kan orsaka kroppsliga symtom. Det finns effektiva rökutsugningssystem men i vilken utsträckning de används här i Sverige är inte dokumenterat. Syftet med studien var att ta reda på operationssjuksköterskors attityd till evakuering av diatermirök och hur de använde sig av utrustningen. För att få en så bred bild som möjligt användes en enkät, och av 139 tillfrågade operationssjuksköterskor svarade 101 på enkäten. Det gav en svarsfrekvens på 73 %. Resultatet visade att 57 % av operationssjuksköterskorna alltid dukade fram rökutsug vid öppna ingrepp. Vid ingrepp under 30 minuter var andelen 37 %. De allra flesta ansåg sig ha tillräcklig kunskap om vad diatermirök var men 40 % dukade ändå inte fram utrustningen rutinmässigt. Majoriteten av respondenterna ansåg att arbetsgivaren bar det yttersta ansvaret för att rökutsug fanns på avdelningen men hela 58 % visste inte om det fanns några riktlinjer kring användandet på avdelningen. Författarna konkluderar att det föreligger brister i operationssjuksköterskans kunskap kring diatermirökens risker och att det finns ett stort behov av tydliga riktlinjer på avdelningarna. Åtgärdas detta borde det leda till en attitydförändring och därmed öka användandet av rökutsug ute på avdelningarna.},
 author    = {Backlund, Erica and Fineman, Magdalena},
 keyword   = {diatermirök, rökutsug, operationssjuksköterska, attityd, enkätstudie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Evakuering av diatermirök - operationssjuksköterskors attityd och användningsmönster},
 year     = {2009},
}