Advanced

Operationssjuksköterskors uppfattning om användningen av dubbla handskar och ögonskydd

Wallgren, Maria (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Operationssjuksköterskor löper stor risk att exponeras av blod i sitt arbete och har där igenom en ökad risk att komma i kontakt med blodsmitta. Blodexponeringen kan ske genom stänk eller stick- och skärskador. Att operationssjuksköterskor använder sig av skyddsutrustning är därför viktigt och rekommenderas. Syftet med studien var att undersöka operationssjuksköterskors uppfattning om användningen av dubbla handskar och ögonskydd. En kvalitativ metod användes för att få en djupare förståelse för operationssjuksköterskornas synsätt till användandet av skyddsutrustning. Sexton intervjuer analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultatet utmynnade i ett övergripande tema vilket beskrev den röda tråden som genomsyrade hela studien.... (More)
Operationssjuksköterskor löper stor risk att exponeras av blod i sitt arbete och har där igenom en ökad risk att komma i kontakt med blodsmitta. Blodexponeringen kan ske genom stänk eller stick- och skärskador. Att operationssjuksköterskor använder sig av skyddsutrustning är därför viktigt och rekommenderas. Syftet med studien var att undersöka operationssjuksköterskors uppfattning om användningen av dubbla handskar och ögonskydd. En kvalitativ metod användes för att få en djupare förståelse för operationssjuksköterskornas synsätt till användandet av skyddsutrustning. Sexton intervjuer analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultatet utmynnade i ett övergripande tema vilket beskrev den röda tråden som genomsyrade hela studien. Det övergripande temat var: Egen bedömning av potentiella risker. Operationssjuksköterskorna gjorde alltid en egen bedömning av behovet av att använda skyddsutrustning inför varje situation. Bedömningen påverkades av flera olika aspekter vilket utkristalliserades i tre huvudkategorier och sju underkategorier. De tre huvudkategorierna var: Medvetenhet, Arbetspåverkan och Avdelningskultur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallgren, Maria
supervisor
organization
alternative title
Användningen av skyddsutrustning vid icke känd blodsmitta.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
blodsmitta, dubbla handskar, operationssjuksköterskor, ögonskydd
language
Swedish
id
2530655
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2530655,
 abstract   = {Operationssjuksköterskor löper stor risk att exponeras av blod i sitt arbete och har där igenom en ökad risk att komma i kontakt med blodsmitta. Blodexponeringen kan ske genom stänk eller stick- och skärskador. Att operationssjuksköterskor använder sig av skyddsutrustning är därför viktigt och rekommenderas. Syftet med studien var att undersöka operationssjuksköterskors uppfattning om användningen av dubbla handskar och ögonskydd. En kvalitativ metod användes för att få en djupare förståelse för operationssjuksköterskornas synsätt till användandet av skyddsutrustning. Sexton intervjuer analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultatet utmynnade i ett övergripande tema vilket beskrev den röda tråden som genomsyrade hela studien. Det övergripande temat var: Egen bedömning av potentiella risker. Operationssjuksköterskorna gjorde alltid en egen bedömning av behovet av att använda skyddsutrustning inför varje situation. Bedömningen påverkades av flera olika aspekter vilket utkristalliserades i tre huvudkategorier och sju underkategorier. De tre huvudkategorierna var: Medvetenhet, Arbetspåverkan och Avdelningskultur.},
 author    = {Wallgren, Maria},
 keyword   = {blodsmitta, dubbla handskar, operationssjuksköterskor, ögonskydd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Operationssjuksköterskors uppfattning om användningen av dubbla handskar och ögonskydd},
 year     = {2009},
}