Advanced

Intensivvårdssjuksköterskors uppfattningar angående avbrytande av livsuppehållande intensivvårdsbehandling till äldre patienter

Ängeby, Karin (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Intensivvårdssjuksköterskors uppfattningar angående avbrytande av livsuppehållande intensivvårdsbehandling till äldre patienterMånga intensivvårdssjuksköterskor upplever att omvårdnaden för den äldre intensivvårdspatienten inte är optimal och att etiska dilemman uppkommer under vårdtillfället. Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskornas uppfattningar angående avbrytande av livsuppehållande behandling i samband med intensivvård till äldre patienter. En kvalitativ studie genomfördes där 16 intensivvårdssjuksköterskor på ett sjukhus i Region Skåne intervjuades. Intervjuerna analyserades med fenomenografisk metod. I resultatet framkom ett antal uppfattningar, vilka kategoriserades till fyra beskrivningskategorier:... (More)
Intensivvårdssjuksköterskors uppfattningar angående avbrytande av livsuppehållande intensivvårdsbehandling till äldre patienterMånga intensivvårdssjuksköterskor upplever att omvårdnaden för den äldre intensivvårdspatienten inte är optimal och att etiska dilemman uppkommer under vårdtillfället. Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskornas uppfattningar angående avbrytande av livsuppehållande behandling i samband med intensivvård till äldre patienter. En kvalitativ studie genomfördes där 16 intensivvårdssjuksköterskor på ett sjukhus i Region Skåne intervjuades. Intervjuerna analyserades med fenomenografisk metod. I resultatet framkom ett antal uppfattningar, vilka kategoriserades till fyra beskrivningskategorier: innebörden av avbrytandet, vägen till beslutet, behandlingsstrategi för äldre patienter och ”äldre”, kronologisk ålder. Informanternas uppfattningar var, när sjukvården inte hade mer medicinskbehandling att erbjuda patienten blev det optimal palliativ omvårdnad viktigt. För att uppnå en värdig avslutning eftersom intensivvård är kostnadskrävande, borde ekonomiska resurser och prioriteringar diskuteras inom sjukvården och besluten avseende behandlingsnivå och avbrytande tidigareläggas. Studien visade att anhöriga var i behov av information och att samhällsmedborgarna borde få kunskap om vad intensivvård och livsuppehållande behandling innebär. Det framkom även att det finns behov av att optimera den palliativa omvårdnaden till exempel genom utbildning till personalgruppen. En snabbare beslutsfattning angående behandlingsnivå och avbrytande skulle kunna åtgärdas genom dagliga diskussioner i ämnet vid ronden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ängeby, Karin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
intensive care, intensive care nurse, opinions of, withdrawing life-sustaining therapie, ethics
language
Swedish
id
2530685
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2530685,
 abstract   = {Intensivvårdssjuksköterskors uppfattningar angående avbrytande av livsuppehållande intensivvårdsbehandling till äldre patienterMånga intensivvårdssjuksköterskor upplever att omvårdnaden för den äldre intensivvårdspatienten inte är optimal och att etiska dilemman uppkommer under vårdtillfället. Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskornas uppfattningar angående avbrytande av livsuppehållande behandling i samband med intensivvård till äldre patienter. En kvalitativ studie genomfördes där 16 intensivvårdssjuksköterskor på ett sjukhus i Region Skåne intervjuades. Intervjuerna analyserades med fenomenografisk metod. I resultatet framkom ett antal uppfattningar, vilka kategoriserades till fyra beskrivningskategorier: innebörden av avbrytandet, vägen till beslutet, behandlingsstrategi för äldre patienter och ”äldre”, kronologisk ålder. Informanternas uppfattningar var, när sjukvården inte hade mer medicinskbehandling att erbjuda patienten blev det optimal palliativ omvårdnad viktigt. För att uppnå en värdig avslutning eftersom intensivvård är kostnadskrävande, borde ekonomiska resurser och prioriteringar diskuteras inom sjukvården och besluten avseende behandlingsnivå och avbrytande tidigareläggas. Studien visade att anhöriga var i behov av information och att samhällsmedborgarna borde få kunskap om vad intensivvård och livsuppehållande behandling innebär. Det framkom även att det finns behov av att optimera den palliativa omvårdnaden till exempel genom utbildning till personalgruppen. En snabbare beslutsfattning angående behandlingsnivå och avbrytande skulle kunna åtgärdas genom dagliga diskussioner i ämnet vid ronden.},
 author    = {Ängeby, Karin},
 keyword   = {intensive care, intensive care nurse, opinions of, withdrawing life-sustaining therapie, ethics},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Intensivvårdssjuksköterskors uppfattningar angående avbrytande av livsuppehållande intensivvårdsbehandling till äldre patienter},
 year     = {2009},
}