Advanced

Utvärdering av föräldragrupper på barnavårdscentral

Gustavsson, Katarina and Qviller, Malin (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Alla nyblivna föräldrar i Sverige erbjuds att delta i föräldrautbildning i grupp på barnavårdscentral under barnets första levnadsår. Föräldrautbildningen syftar till att stärka föräldrarna i deras roll och förmåga att ge barnet goda uppväxtförhållanden. Syftet med denna studie var att utvärdera föräldragrupper på barnavårdscentralen. En enkät besvarades av 122 föräldar. Av dessa deltog 10 i arabisktalande föräldragrupp. Enkäterna bearbetades statistiskt med SPSS. Analyser med χ2 test gjordes. Resultatet visade att barns utveckling och behov, barns hälsa och sjukdom samt barnolycksfall var de viktigaste ämnena att diskutera i föräldragruppen. Ämnesområdena som diskuterades stämde väl överens med vad föräldrarna ansåg vara viktigt. De... (More)
Alla nyblivna föräldrar i Sverige erbjuds att delta i föräldrautbildning i grupp på barnavårdscentral under barnets första levnadsår. Föräldrautbildningen syftar till att stärka föräldrarna i deras roll och förmåga att ge barnet goda uppväxtförhållanden. Syftet med denna studie var att utvärdera föräldragrupper på barnavårdscentralen. En enkät besvarades av 122 föräldar. Av dessa deltog 10 i arabisktalande föräldragrupp. Enkäterna bearbetades statistiskt med SPSS. Analyser med χ2 test gjordes. Resultatet visade att barns utveckling och behov, barns hälsa och sjukdom samt barnolycksfall var de viktigaste ämnena att diskutera i föräldragruppen. Ämnesområdena som diskuterades stämde väl överens med vad föräldrarna ansåg vara viktigt. De utlandsfödda föräldrarna blev mer trygga och säkra i sin roll som föräldrar jämfört med de svenskfödda. Föräldarna var överlag mycket positiva till föräldrargrupperna och sjuksköterskan var en uppskattad ledare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustavsson, Katarina and Qviller, Malin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
föräldragrupp, barnavårdscentral, utvärdering, enkät
language
Swedish
id
2530689
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2530689,
 abstract   = {Alla nyblivna föräldrar i Sverige erbjuds att delta i föräldrautbildning i grupp på barnavårdscentral under barnets första levnadsår. Föräldrautbildningen syftar till att stärka föräldrarna i deras roll och förmåga att ge barnet goda uppväxtförhållanden. Syftet med denna studie var att utvärdera föräldragrupper på barnavårdscentralen. En enkät besvarades av 122 föräldar. Av dessa deltog 10 i arabisktalande föräldragrupp. Enkäterna bearbetades statistiskt med SPSS. Analyser med χ2 test gjordes. Resultatet visade att barns utveckling och behov, barns hälsa och sjukdom samt barnolycksfall var de viktigaste ämnena att diskutera i föräldragruppen. Ämnesområdena som diskuterades stämde väl överens med vad föräldrarna ansåg vara viktigt. De utlandsfödda föräldrarna blev mer trygga och säkra i sin roll som föräldrar jämfört med de svenskfödda. Föräldarna var överlag mycket positiva till föräldrargrupperna och sjuksköterskan var en uppskattad ledare.},
 author    = {Gustavsson, Katarina and Qviller, Malin},
 keyword   = {föräldragrupp, barnavårdscentral, utvärdering, enkät},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utvärdering av föräldragrupper på barnavårdscentral},
 year     = {2009},
}