Advanced

Distrikssköterskans arbete med barns övervikt och fetma

Rozic, Stela and Plevén, Therese (2010)
Department of Health Sciences
Abstract
Barns övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem som kräver tidiga, väl avvägda och genomtänkta hälsofrämjande insatser. Distriktssköterskan har en central roll i barnhälsovården då hälsan grundläggs i stor utsträckning under barndomsåren. Syftet var att belysa problematiken i distriktssköterskor arbete med barns övervikt och fetma, utifrån erfarenheter och riktlinjer. Data insamlingen gjordes med fokusgruppmetoden, vilket är en intervjuform där en liten grupp åsiktsfyllda människor samtalar runt ett förbestämt ämne eller en specifik frågeställning. Data analyserades med innehållsanalys. I resultatet framkom att om distriktssköterskan skall kunna lyckas i sitt preventiva arbete måste alla inblandade parter samverka och vara motiverade.... (More)
Barns övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem som kräver tidiga, väl avvägda och genomtänkta hälsofrämjande insatser. Distriktssköterskan har en central roll i barnhälsovården då hälsan grundläggs i stor utsträckning under barndomsåren. Syftet var att belysa problematiken i distriktssköterskor arbete med barns övervikt och fetma, utifrån erfarenheter och riktlinjer. Data insamlingen gjordes med fokusgruppmetoden, vilket är en intervjuform där en liten grupp åsiktsfyllda människor samtalar runt ett förbestämt ämne eller en specifik frågeställning. Data analyserades med innehållsanalys. I resultatet framkom att om distriktssköterskan skall kunna lyckas i sitt preventiva arbete måste alla inblandade parter samverka och vara motiverade. Stort ansvar ligger på föräldrarna, och det är inte alla som kan bära det utan svårigheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rozic, Stela and Plevén, Therese
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
distriktssköterska, barn, övervikt, fetma
language
Swedish
id
2530825
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2530825,
 abstract   = {Barns övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem som kräver tidiga, väl avvägda och genomtänkta hälsofrämjande insatser. Distriktssköterskan har en central roll i barnhälsovården då hälsan grundläggs i stor utsträckning under barndomsåren. Syftet var att belysa problematiken i distriktssköterskor arbete med barns övervikt och fetma, utifrån erfarenheter och riktlinjer. Data insamlingen gjordes med fokusgruppmetoden, vilket är en intervjuform där en liten grupp åsiktsfyllda människor samtalar runt ett förbestämt ämne eller en specifik frågeställning. Data analyserades med innehållsanalys. I resultatet framkom att om distriktssköterskan skall kunna lyckas i sitt preventiva arbete måste alla inblandade parter samverka och vara motiverade. Stort ansvar ligger på föräldrarna, och det är inte alla som kan bära det utan svårigheter.},
 author    = {Rozic, Stela and Plevén, Therese},
 keyword   = {distriktssköterska, barn, övervikt, fetma},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Distrikssköterskans arbete med barns övervikt och fetma},
 year     = {2010},
}