Advanced

Ögon och luftvägsbesvär vid arbete med mjuka träslag inom träindustrin

Andersson, Ulla and Åkerberg, Else-Marie (2010)
Department of Health Sciences
Abstract
Trädammsexponerade patienter med luftvägsbesvär är vanligt förekommande hos vårdsökande men få studier finns avseende risker vid denna exponering. Syftet var att kartlägga ögon- och luftvägsbesvär hos personer som arbetar med mjuka träslag.Metod: Anställda (n=150; svarsfrekvens 66 %) på fem sågverk besvarade en enkät om arbetsrelaterade ögon- och luftvägsbesvär, anställning, atopi, tobaksvanor och mediciner. Resultat: Medianen för anställningstid var 12 år (min-max: 0-48). Anställda exponerade för damm från mjuka träslag har frekventa arbetsrelaterade ögon- och luftvägsbesvär. Arbetsrelaterade ögonbesvär fanns hos 18,4%, näsbesvär hos 34,7%, torrhosta hos 22,4% och andnödsanfall hos 4,1 % av anställda med tjänstgöringstid >12 år. Atopi men... (More)
Trädammsexponerade patienter med luftvägsbesvär är vanligt förekommande hos vårdsökande men få studier finns avseende risker vid denna exponering. Syftet var att kartlägga ögon- och luftvägsbesvär hos personer som arbetar med mjuka träslag.Metod: Anställda (n=150; svarsfrekvens 66 %) på fem sågverk besvarade en enkät om arbetsrelaterade ögon- och luftvägsbesvär, anställning, atopi, tobaksvanor och mediciner. Resultat: Medianen för anställningstid var 12 år (min-max: 0-48). Anställda exponerade för damm från mjuka träslag har frekventa arbetsrelaterade ögon- och luftvägsbesvär. Arbetsrelaterade ögonbesvär fanns hos 18,4%, näsbesvär hos 34,7%, torrhosta hos 22,4% och andnödsanfall hos 4,1 % av anställda med tjänstgöringstid >12 år. Atopi men inte rökning utgjorde riskfaktor för arbetsrelaterade besvär. Kronisk bronkit fanns hos 9,2 %, vilket var mer än förväntat. En hög förekomst av kronisk bronkit talar för att trädamm ökar risken för luftvägsbesvär. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Ulla and Åkerberg, Else-Marie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
trädamm, mjuka träslag, arbetsrelaterade ögon- och luftvägsbesvär
language
Swedish
id
2530864
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2530864,
 abstract   = {Trädammsexponerade patienter med luftvägsbesvär är vanligt förekommande hos vårdsökande men få studier finns avseende risker vid denna exponering. Syftet var att kartlägga ögon- och luftvägsbesvär hos personer som arbetar med mjuka träslag.Metod: Anställda (n=150; svarsfrekvens 66 %) på fem sågverk besvarade en enkät om arbetsrelaterade ögon- och luftvägsbesvär, anställning, atopi, tobaksvanor och mediciner. Resultat: Medianen för anställningstid var 12 år (min-max: 0-48). Anställda exponerade för damm från mjuka träslag har frekventa arbetsrelaterade ögon- och luftvägsbesvär. Arbetsrelaterade ögonbesvär fanns hos 18,4%, näsbesvär hos 34,7%, torrhosta hos 22,4% och andnödsanfall hos 4,1 % av anställda med tjänstgöringstid >12 år. Atopi men inte rökning utgjorde riskfaktor för arbetsrelaterade besvär. Kronisk bronkit fanns hos 9,2 %, vilket var mer än förväntat. En hög förekomst av kronisk bronkit talar för att trädamm ökar risken för luftvägsbesvär.},
 author    = {Andersson, Ulla and Åkerberg, Else-Marie},
 keyword   = {trädamm, mjuka träslag, arbetsrelaterade ögon- och luftvägsbesvär},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ögon och luftvägsbesvär vid arbete med mjuka träslag inom träindustrin},
 year     = {2010},
}