Advanced

Hur kan sjuksköterskan främja hälsa hos äldre i särskilt boende?

Silk, Gerd (2010)
Department of Health Sciences
Abstract
Sveriges riksdag beslutade 2003 att hälso- och sjukvården skall arbeta mer hälsofrämjande. Med föreliggande studie var syftet att undersöka hur begreppet och nätverket ”hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer” kan appliceras och användas inom kommunal hälso- och sjukvård, såsom särskilt boenden för äldre. Hur kan hälsan främjas hos en äldre människa i särskilt boende? Metoden innebar en analys av tio vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att fysisk aktivitet, nutrition och omgivande miljö kan främja hälsa och öka funktionsförmågan även i livets sista period. Behov av att kunna påverka sin egen situation bedömdes som viktig. Kompetensen hos vårdpersonalen har betydelse för den äldres rehabilitering i vardagen. Genom att aktivt... (More)
Sveriges riksdag beslutade 2003 att hälso- och sjukvården skall arbeta mer hälsofrämjande. Med föreliggande studie var syftet att undersöka hur begreppet och nätverket ”hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer” kan appliceras och användas inom kommunal hälso- och sjukvård, såsom särskilt boenden för äldre. Hur kan hälsan främjas hos en äldre människa i särskilt boende? Metoden innebar en analys av tio vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att fysisk aktivitet, nutrition och omgivande miljö kan främja hälsa och öka funktionsförmågan även i livets sista period. Behov av att kunna påverka sin egen situation bedömdes som viktig. Kompetensen hos vårdpersonalen har betydelse för den äldres rehabilitering i vardagen. Genom att aktivt bidra med kunskapsförmedling samt stödja vårdpersonalen kan sjuksköterskan vara en föregångare i hälsofrämjande arbetsmetoder. Sjuksköterskan bör leda och styra hälso- och sjukvården inom kommunens ansvarsområde mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Silk, Gerd
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hälsofrämjande, särskilt boende, äldre, kommunal hälso- och sjukvård, fysisk aktivitet, nutrition, meningsfullhet, miljö
language
Swedish
id
2530873
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2530873,
 abstract   = {Sveriges riksdag beslutade 2003 att hälso- och sjukvården skall arbeta mer hälsofrämjande. Med föreliggande studie var syftet att undersöka hur begreppet och nätverket ”hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer” kan appliceras och användas inom kommunal hälso- och sjukvård, såsom särskilt boenden för äldre. Hur kan hälsan främjas hos en äldre människa i särskilt boende? Metoden innebar en analys av tio vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att fysisk aktivitet, nutrition och omgivande miljö kan främja hälsa och öka funktionsförmågan även i livets sista period. Behov av att kunna påverka sin egen situation bedömdes som viktig. Kompetensen hos vårdpersonalen har betydelse för den äldres rehabilitering i vardagen. Genom att aktivt bidra med kunskapsförmedling samt stödja vårdpersonalen kan sjuksköterskan vara en föregångare i hälsofrämjande arbetsmetoder. Sjuksköterskan bör leda och styra hälso- och sjukvården inom kommunens ansvarsområde mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.},
 author    = {Silk, Gerd},
 keyword   = {hälsofrämjande, särskilt boende, äldre, kommunal hälso- och sjukvård, fysisk aktivitet, nutrition, meningsfullhet, miljö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur kan sjuksköterskan främja hälsa hos äldre i särskilt boende?},
 year     = {2010},
}