Advanced

Övervikt och fetma bland barn och ungdomar

Sponn Jinnevik, Ingrid and Tjärnberg, Lisa (2010)
Department of Health Sciences
Abstract
Övervikt och fetma hos barn är ett världsomspännande problem och även i Sverige ökar prevalensen. Syftet med studien var att undersöka skolsköterskors uppfattningar om det praktiska hälsoarbetet mot övervikt på grundskolenivå. Kvalitativ fenomenografisk metod användes och data insamlades via öppna intervjuer guidade av fem tydliga frågeteman. De viktigaste fynden i studien var att tidiga insatser mot övervikt och fetma hos barnen uppfattades vara av största vikt. Psykosociala svårigheter sågs som ett hinder för arbetet. Övervikt uppfattades ofta förekomma i samband med dessa svårigheter. Samverkan uppfattades som vanlig, den var inte organiserad. Slutsatsen av studien var att ökad struktur för tidiga insatser mot barns övervikt och fetma,... (More)
Övervikt och fetma hos barn är ett världsomspännande problem och även i Sverige ökar prevalensen. Syftet med studien var att undersöka skolsköterskors uppfattningar om det praktiska hälsoarbetet mot övervikt på grundskolenivå. Kvalitativ fenomenografisk metod användes och data insamlades via öppna intervjuer guidade av fem tydliga frågeteman. De viktigaste fynden i studien var att tidiga insatser mot övervikt och fetma hos barnen uppfattades vara av största vikt. Psykosociala svårigheter sågs som ett hinder för arbetet. Övervikt uppfattades ofta förekomma i samband med dessa svårigheter. Samverkan uppfattades som vanlig, den var inte organiserad. Slutsatsen av studien var att ökad struktur för tidiga insatser mot barns övervikt och fetma, strukturerat samarbete mellan instanser och tydliga ramar för det hälsofrämjande arbetet efterfrågades. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sponn Jinnevik, Ingrid and Tjärnberg, Lisa
supervisor
organization
alternative title
Skolsköterskors uppfattningar av prevention och insatser på grundskolenivå.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
uppfattning, skolsköterska, barn, grundskola, övervikt, fetma, samverkan, förälder, motivation
language
Swedish
id
2530885
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2530885,
 abstract   = {Övervikt och fetma hos barn är ett världsomspännande problem och även i Sverige ökar prevalensen. Syftet med studien var att undersöka skolsköterskors uppfattningar om det praktiska hälsoarbetet mot övervikt på grundskolenivå. Kvalitativ fenomenografisk metod användes och data insamlades via öppna intervjuer guidade av fem tydliga frågeteman. De viktigaste fynden i studien var att tidiga insatser mot övervikt och fetma hos barnen uppfattades vara av största vikt. Psykosociala svårigheter sågs som ett hinder för arbetet. Övervikt uppfattades ofta förekomma i samband med dessa svårigheter. Samverkan uppfattades som vanlig, den var inte organiserad. Slutsatsen av studien var att ökad struktur för tidiga insatser mot barns övervikt och fetma, strukturerat samarbete mellan instanser och tydliga ramar för det hälsofrämjande arbetet efterfrågades.},
 author    = {Sponn Jinnevik, Ingrid and Tjärnberg, Lisa},
 keyword   = {uppfattning, skolsköterska, barn, grundskola, övervikt, fetma, samverkan, förälder, motivation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Övervikt och fetma bland barn och ungdomar},
 year     = {2010},
}