Advanced

Sjuksköterskors förskrivning av fysisk aktivitet på recept i primärvården

Selan, Denis (2010)
Department of Health Sciences
Abstract
Förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR® ) har blivit en metod för sjuksköterskor att öka den fysiska aktiviteten hos patienter. Syfte: Att undersöka hur sjuksköterskor i primärvården, Region Skåne förskriver FaR® . Metod: En enkät besvarades av 109 sjuksköterskor i primärvården, Region Skåne. Resultat: Nittiotre procent av sjuksköterskorna var positiva till FaR® och 87 % var positiva till att följa upp patienter som fått FaR®, men det var 22 % av sjuksköterskorna som förskrev FaR®. Fyrtionio procent angav att de upplevde hinder vid förskrivning av FaR®, varav tidsbrist (78 %) angavs som största hinder. Drygt hälften av sjuksköterskorna ansåg att de hade behov av mer information om FaR®. Diskussion: Sjuksköterskorna upplevde... (More)
Förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR® ) har blivit en metod för sjuksköterskor att öka den fysiska aktiviteten hos patienter. Syfte: Att undersöka hur sjuksköterskor i primärvården, Region Skåne förskriver FaR® . Metod: En enkät besvarades av 109 sjuksköterskor i primärvården, Region Skåne. Resultat: Nittiotre procent av sjuksköterskorna var positiva till FaR® och 87 % var positiva till att följa upp patienter som fått FaR®, men det var 22 % av sjuksköterskorna som förskrev FaR®. Fyrtionio procent angav att de upplevde hinder vid förskrivning av FaR®, varav tidsbrist (78 %) angavs som största hinder. Drygt hälften av sjuksköterskorna ansåg att de hade behov av mer information om FaR®. Diskussion: Sjuksköterskorna upplevde brister i rutiner och utbildning avseende FaR®. Det är oklart om sjuksköterskors förskrivning av FaR® har ett samband med egen fysisk aktivitet eller inställning till FaR®. Studier behövs för att klargöra vilken utbildning och vilka rutiner kring FaR® sjuksköterskor i primärvården behöver för att känna trygghet i förskrivning och därmed mer aktivt förskriva FaR®. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Selan, Denis
supervisor
organization
alternative title
En enkätstudie i Region Skåne.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
physical activity, exercise, prescription, nurse, primary care
language
Swedish
id
2530905
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2530905,
 abstract   = {Förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR® ) har blivit en metod för sjuksköterskor att öka den fysiska aktiviteten hos patienter. Syfte: Att undersöka hur sjuksköterskor i primärvården, Region Skåne förskriver FaR® . Metod: En enkät besvarades av 109 sjuksköterskor i primärvården, Region Skåne. Resultat: Nittiotre procent av sjuksköterskorna var positiva till FaR® och 87 % var positiva till att följa upp patienter som fått FaR®, men det var 22 % av sjuksköterskorna som förskrev FaR®. Fyrtionio procent angav att de upplevde hinder vid förskrivning av FaR®, varav tidsbrist (78 %) angavs som största hinder. Drygt hälften av sjuksköterskorna ansåg att de hade behov av mer information om FaR®. Diskussion: Sjuksköterskorna upplevde brister i rutiner och utbildning avseende FaR®. Det är oklart om sjuksköterskors förskrivning av FaR® har ett samband med egen fysisk aktivitet eller inställning till FaR®. Studier behövs för att klargöra vilken utbildning och vilka rutiner kring FaR® sjuksköterskor i primärvården behöver för att känna trygghet i förskrivning och därmed mer aktivt förskriva FaR®.},
 author    = {Selan, Denis},
 keyword   = {physical activity, exercise, prescription, nurse, primary care},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors förskrivning av fysisk aktivitet på recept i primärvården},
 year     = {2010},
}