Advanced

Transformellt ledarskap inom hälso- och sjukvård

Bohm, Jessica and Jenny, Primorac (2010)
Department of Health Sciences
Abstract
Sjuksköterskan ses allt oftare i chefs eller ledarposition. Kraven på sjuksköterskan som ledare har ökat de senaste åren. Studier visar att transformellt ledarskap är en framgångsrik ledarskapsstil i organisationer med teamverksamhet, såsom inom hälso- och sjukvård. Studier visar även att medarbetare som styrs av en ledare med transformell ledarskapsstil har en hög nivå av arbetstillfredsställelse. Syftet med studien var att undersöka samordnande sjuksköterskas ledarskapsstil vid vårdenheter inom primärvården samt undersöka om samband fanns mellan ledarskapsstil och medarbetares upplevelser av arbetstillfredsställelse på sin arbetsplats. Forskningsstudien är deskriptiv och analytisk med en kvantitativ ansats. Enkäten MLQ användes för... (More)
Sjuksköterskan ses allt oftare i chefs eller ledarposition. Kraven på sjuksköterskan som ledare har ökat de senaste åren. Studier visar att transformellt ledarskap är en framgångsrik ledarskapsstil i organisationer med teamverksamhet, såsom inom hälso- och sjukvård. Studier visar även att medarbetare som styrs av en ledare med transformell ledarskapsstil har en hög nivå av arbetstillfredsställelse. Syftet med studien var att undersöka samordnande sjuksköterskas ledarskapsstil vid vårdenheter inom primärvården samt undersöka om samband fanns mellan ledarskapsstil och medarbetares upplevelser av arbetstillfredsställelse på sin arbetsplats. Forskningsstudien är deskriptiv och analytisk med en kvantitativ ansats. Enkäten MLQ användes för skattning av transformell, transaktionell och laissez-fair ledarskapsstil. För skattning av arbetstillfredsställelse användes en egenkomponerad enkät. Av 80 utdelade enkäter återsändes 47 ifyllda. Enkäterna bearbetades i SPSS och resultatet presenteras med deskriptiv statistik samt med Spearman´s korrelationsanalys. Korrelationsanalysen visar ett statistiskt signifikant, positivt samband mellan grad av transformellt ledarskap och arbetstillfredsställelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bohm, Jessica and Jenny, Primorac
supervisor
organization
alternative title
Medarbetares syn på samordnande sjuksköterskas ledarskapsstil samt upplevelser av arbetstillfredsställelse på sin arbetsplats.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
sjuksköterska, ledarskapsstil, transformell, transaktionell, laissez-fair, arbetstillfredsställelse, hälso- och sjukvård
language
Swedish
id
2530909
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2530909,
 abstract   = {Sjuksköterskan ses allt oftare i chefs eller ledarposition. Kraven på sjuksköterskan som ledare har ökat de senaste åren. Studier visar att transformellt ledarskap är en framgångsrik ledarskapsstil i organisationer med teamverksamhet, såsom inom hälso- och sjukvård. Studier visar även att medarbetare som styrs av en ledare med transformell ledarskapsstil har en hög nivå av arbetstillfredsställelse. Syftet med studien var att undersöka samordnande sjuksköterskas ledarskapsstil vid vårdenheter inom primärvården samt undersöka om samband fanns mellan ledarskapsstil och medarbetares upplevelser av arbetstillfredsställelse på sin arbetsplats. Forskningsstudien är deskriptiv och analytisk med en kvantitativ ansats. Enkäten MLQ användes för skattning av transformell, transaktionell och laissez-fair ledarskapsstil. För skattning av arbetstillfredsställelse användes en egenkomponerad enkät. Av 80 utdelade enkäter återsändes 47 ifyllda. Enkäterna bearbetades i SPSS och resultatet presenteras med deskriptiv statistik samt med Spearman´s korrelationsanalys. Korrelationsanalysen visar ett statistiskt signifikant, positivt samband mellan grad av transformellt ledarskap och arbetstillfredsställelse.},
 author    = {Bohm, Jessica and Jenny, Primorac},
 keyword   = {sjuksköterska, ledarskapsstil, transformell, transaktionell, laissez-fair, arbetstillfredsställelse, hälso- och sjukvård},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Transformellt ledarskap inom hälso- och sjukvård},
 year     = {2010},
}