Advanced

Föräldrars erfarenheter av att få ett prematurt barn

Brisard, Louise and Nilson, Caroline (2010)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med denna studie var att beskriva föräldrars erfarenheter av att få ett prematurt barn samt deras erfarenheter från den tid då barnet vårdades på en neonatal intensivvårdsavdelning. Metoden var en systematisk litteraturstudie inom området. Tio veten¬skapliga artiklar, varav åtta kvalitativa och två kvantitativa, granskades, analyserades och sammanställdes. Ur resultatanalysen utkristalliserades tre huvudteman; erfarenheter i samband med för tidig förlossning, erfarenheter från tiden efter förlossning samt erfarenheter av hanteringsstrategier och stöd. I samband med förlossning uppstod ett känslomässigt kaos med känslor som oförberedelse, chock, utanförskap och stress. Efter förlossning beskrevs en försvårad och försenad... (More)
Syftet med denna studie var att beskriva föräldrars erfarenheter av att få ett prematurt barn samt deras erfarenheter från den tid då barnet vårdades på en neonatal intensivvårdsavdelning. Metoden var en systematisk litteraturstudie inom området. Tio veten¬skapliga artiklar, varav åtta kvalitativa och två kvantitativa, granskades, analyserades och sammanställdes. Ur resultatanalysen utkristalliserades tre huvudteman; erfarenheter i samband med för tidig förlossning, erfarenheter från tiden efter förlossning samt erfarenheter av hanteringsstrategier och stöd. I samband med förlossning uppstod ett känslomässigt kaos med känslor som oförberedelse, chock, utanförskap och stress. Efter förlossning beskrevs en försvårad och försenad anknytningsprocess, som delvis berodde på separation från barnet. Anknytningen underlättades av att kunna vara nära barnet. Stöd från hälso- och sjukvårdspersonal, från närstående och övrig omgivning uppgavs som betydelsefullt för flertalet föräldrar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brisard, Louise and Nilson, Caroline
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
anknytning, erfarenheter, föräldrar, neonatal omvårdnad, prematura barn, stöd
language
Swedish
id
2530964
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2530964,
 abstract   = {Syftet med denna studie var att beskriva föräldrars erfarenheter av att få ett prematurt barn samt deras erfarenheter från den tid då barnet vårdades på en neonatal intensivvårdsavdelning. Metoden var en systematisk litteraturstudie inom området. Tio veten¬skapliga artiklar, varav åtta kvalitativa och två kvantitativa, granskades, analyserades och sammanställdes. Ur resultatanalysen utkristalliserades tre huvudteman; erfarenheter i samband med för tidig förlossning, erfarenheter från tiden efter förlossning samt erfarenheter av hanteringsstrategier och stöd. I samband med förlossning uppstod ett känslomässigt kaos med känslor som oförberedelse, chock, utanförskap och stress. Efter förlossning beskrevs en försvårad och försenad anknytningsprocess, som delvis berodde på separation från barnet. Anknytningen underlättades av att kunna vara nära barnet. Stöd från hälso- och sjukvårdspersonal, från närstående och övrig omgivning uppgavs som betydelsefullt för flertalet föräldrar.},
 author    = {Brisard, Louise and Nilson, Caroline},
 keyword   = {anknytning, erfarenheter, föräldrar, neonatal omvårdnad, prematura barn, stöd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Föräldrars erfarenheter av att få ett prematurt barn},
 year     = {2010},
}