Advanced

Compliance vid diabetes mellitus typ 2

Lindgren, Lisa and Sandberg, Sabina (2010)
Department of Health Sciences
Abstract
Allt fler insjuknar i diabetes mellitus typ 2 (DMT2) och siffran antas stiga ännu mer de kommande tio åren. Med hjälp av livsstilsförändringar såsom sundare kost och ökad fysisk aktivitet kan senkomplikationer förhindras. Personer med DMT2 upplever livsstilsförändringar som svåra och har ofta problem att efterfölja dessa. Syftet med studien var att belysa de bakomliggande faktorerna till att personer med DMT2 inte följer rekommenderade levnadsvanor. En litteraturstudie gjordes och tio vetenskapliga artiklar granskades och analyserades. Denna studie visar att utebliven livsstilsförändring hos personer med DMT2 är ett multifaktoriellt problem samt att det är svårt att integrera och implementera nya levnadsvanor. Det var främst brist på... (More)
Allt fler insjuknar i diabetes mellitus typ 2 (DMT2) och siffran antas stiga ännu mer de kommande tio åren. Med hjälp av livsstilsförändringar såsom sundare kost och ökad fysisk aktivitet kan senkomplikationer förhindras. Personer med DMT2 upplever livsstilsförändringar som svåra och har ofta problem att efterfölja dessa. Syftet med studien var att belysa de bakomliggande faktorerna till att personer med DMT2 inte följer rekommenderade levnadsvanor. En litteraturstudie gjordes och tio vetenskapliga artiklar granskades och analyserades. Denna studie visar att utebliven livsstilsförändring hos personer med DMT2 är ett multifaktoriellt problem samt att det är svårt att integrera och implementera nya levnadsvanor. Det var främst brist på motivation, kunskapsbrist, avsaknad av stöd från närstående och samhällsfaktorer som var de vanligaste bakomliggande faktorerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindgren, Lisa and Sandberg, Sabina
supervisor
organization
alternative title
Bakomliggande faktorer till utebliven livsstilsförändring.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
diabetes mellitus typ 2, följsamhet, levnadsvanor, sjuksköterskeprogrammet
language
Swedish
id
2530980
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2530980,
 abstract   = {Allt fler insjuknar i diabetes mellitus typ 2 (DMT2) och siffran antas stiga ännu mer de kommande tio åren. Med hjälp av livsstilsförändringar såsom sundare kost och ökad fysisk aktivitet kan senkomplikationer förhindras. Personer med DMT2 upplever livsstilsförändringar som svåra och har ofta problem att efterfölja dessa. Syftet med studien var att belysa de bakomliggande faktorerna till att personer med DMT2 inte följer rekommenderade levnadsvanor. En litteraturstudie gjordes och tio vetenskapliga artiklar granskades och analyserades. Denna studie visar att utebliven livsstilsförändring hos personer med DMT2 är ett multifaktoriellt problem samt att det är svårt att integrera och implementera nya levnadsvanor. Det var främst brist på motivation, kunskapsbrist, avsaknad av stöd från närstående och samhällsfaktorer som var de vanligaste bakomliggande faktorerna.},
 author    = {Lindgren, Lisa and Sandberg, Sabina},
 keyword   = {diabetes mellitus typ 2, följsamhet, levnadsvanor, sjuksköterskeprogrammet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Compliance vid diabetes mellitus typ 2},
 year     = {2010},
}