Advanced

Den goda arbetsmiljön

Esquivel, Emma; Hjortmar, Ale and Johansson, Hanna (2010)
Department of Health Sciences
Abstract
Problem: En förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna utföra god omvårdnad är en tillfredsställande arbetsmiljö. Brister i arbetsmiljön kan leda till ökad stress, sämre vård och bristande patientsäkerhet. Studiens syfte var därför att studera de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna ur ett sjuksköterskeperspektiv och undersöka hur faktorerna graderades och påverkade varandra.Metod: I studien användes enkäten QPSNordic34+ vars 37 frågor berör psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Enkäten distribuerades på medicinska vårdavdelningar och 56 korrekt ifyllda svar återlämnades.Resultat: Resultatet visade att flertalet sjuksköterskor graderade sin arbetsmiljö som uppmuntrande och stödjande. Sjuksköterskorna angav att de i stor utsträckning fick... (More)
Problem: En förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna utföra god omvårdnad är en tillfredsställande arbetsmiljö. Brister i arbetsmiljön kan leda till ökad stress, sämre vård och bristande patientsäkerhet. Studiens syfte var därför att studera de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna ur ett sjuksköterskeperspektiv och undersöka hur faktorerna graderades och påverkade varandra.Metod: I studien användes enkäten QPSNordic34+ vars 37 frågor berör psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Enkäten distribuerades på medicinska vårdavdelningar och 56 korrekt ifyllda svar återlämnades.Resultat: Resultatet visade att flertalet sjuksköterskor graderade sin arbetsmiljö som uppmuntrande och stödjande. Sjuksköterskorna angav att de i stor utsträckning fick stöd och hjälp från sina arbetskamrater och närmaste chefer. Känslan av stress hos sjuksköterskorna hade samband med arbetskrav, kontroll i arbetet och socialt klimat. Frågan om arbetsmiljö är ständigt aktuell och behöver lyftas i förbättringsarbetet av såväl arbetsklimat som patientsäkerhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Esquivel, Emma; Hjortmar, Ale and Johansson, Hanna
supervisor
organization
alternative title
Hur sjuksköterskan graderar sin psykosociala arbetsmiljö.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsmiljö, arbetsklimat, stress, arbetsledning, yrkessocialisering
language
Swedish
id
2531014
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2531014,
 abstract   = {Problem: En förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna utföra god omvårdnad är en tillfredsställande arbetsmiljö. Brister i arbetsmiljön kan leda till ökad stress, sämre vård och bristande patientsäkerhet. Studiens syfte var därför att studera de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna ur ett sjuksköterskeperspektiv och undersöka hur faktorerna graderades och påverkade varandra.Metod: I studien användes enkäten QPSNordic34+ vars 37 frågor berör psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Enkäten distribuerades på medicinska vårdavdelningar och 56 korrekt ifyllda svar återlämnades.Resultat: Resultatet visade att flertalet sjuksköterskor graderade sin arbetsmiljö som uppmuntrande och stödjande. Sjuksköterskorna angav att de i stor utsträckning fick stöd och hjälp från sina arbetskamrater och närmaste chefer. Känslan av stress hos sjuksköterskorna hade samband med arbetskrav, kontroll i arbetet och socialt klimat. Frågan om arbetsmiljö är ständigt aktuell och behöver lyftas i förbättringsarbetet av såväl arbetsklimat som patientsäkerhet.},
 author    = {Esquivel, Emma and Hjortmar, Ale and Johansson, Hanna},
 keyword   = {arbetsmiljö, arbetsklimat, stress, arbetsledning, yrkessocialisering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den goda arbetsmiljön},
 year     = {2010},
}