Advanced

Reflektioner kring förebyggande av hypotermi i samband med operation

Hansson, Maria and Samuelsson, Anders (2010)
Department of Health Sciences
Abstract
Patienter som opereras under anestesi riskerar att bli hypoterma vilket kan leda till svåra komplikationer. Trots att området är väl utforskat och att det finns kunskap för effektivt förebyggande av hypotermi antyder tidigare studier att det fortfarande är ett frekvent förekommande problem. Med en kvalitativ ansats var syftet att beskriva hur anestesisjuksköterskor uppfattar och förhåller sig till förebyggande av hypotermi. En ambition var att finna faktorer som inte framgår i litteraturen vilka försvårar eller underlättar möjligheten att effektivt förebygga hypotermi. För att få möjlighet att utöver allmänna beskrivningar även få möjlighet att undersöka vad som faktiskt sker i specifika situationer samt vad som påverkar... (More)
Patienter som opereras under anestesi riskerar att bli hypoterma vilket kan leda till svåra komplikationer. Trots att området är väl utforskat och att det finns kunskap för effektivt förebyggande av hypotermi antyder tidigare studier att det fortfarande är ett frekvent förekommande problem. Med en kvalitativ ansats var syftet att beskriva hur anestesisjuksköterskor uppfattar och förhåller sig till förebyggande av hypotermi. En ambition var att finna faktorer som inte framgår i litteraturen vilka försvårar eller underlättar möjligheten att effektivt förebygga hypotermi. För att få möjlighet att utöver allmänna beskrivningar även få möjlighet att undersöka vad som faktiskt sker i specifika situationer samt vad som påverkar anestesisjuksköterskans arbete i negativ eller positiv riktning valdes critical incident technique som grund för datainsamlingen. Anestesisjuksköterskor vid två sjukhus i Skåne intervjuades och materialet analyserades även med hjälp av innehållsanalys. Det insamlade materialet ledde inte till några pålitliga critical incidents. Ur innehållsanalysen framkom dock att trots att förebyggande av hypotermi ansågs som ytterst angeläget och att det var ovanligt så var det ingen enkel uppgift att bevara patientens normala temperatur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Maria and Samuelsson, Anders
supervisor
organization
alternative title
Anestesisjuksköterskors mångfacetterade förhållningssätt för att bevara patientens kroppstemperatur.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
hypotermi, anestesisjuksköterskor, innehållsanalys, critical incident
language
Swedish
id
2531078
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2531078,
 abstract   = {Patienter som opereras under anestesi riskerar att bli hypoterma vilket kan leda till svåra komplikationer. Trots att området är väl utforskat och att det finns kunskap för effektivt förebyggande av hypotermi antyder tidigare studier att det fortfarande är ett frekvent förekommande problem. Med en kvalitativ ansats var syftet att beskriva hur anestesisjuksköterskor uppfattar och förhåller sig till förebyggande av hypotermi. En ambition var att finna faktorer som inte framgår i litteraturen vilka försvårar eller underlättar möjligheten att effektivt förebygga hypotermi. För att få möjlighet att utöver allmänna beskrivningar även få möjlighet att undersöka vad som faktiskt sker i specifika situationer samt vad som påverkar anestesisjuksköterskans arbete i negativ eller positiv riktning valdes critical incident technique som grund för datainsamlingen. Anestesisjuksköterskor vid två sjukhus i Skåne intervjuades och materialet analyserades även med hjälp av innehållsanalys. Det insamlade materialet ledde inte till några pålitliga critical incidents. Ur innehållsanalysen framkom dock att trots att förebyggande av hypotermi ansågs som ytterst angeläget och att det var ovanligt så var det ingen enkel uppgift att bevara patientens normala temperatur.},
 author    = {Hansson, Maria and Samuelsson, Anders},
 keyword   = {hypotermi, anestesisjuksköterskor, innehållsanalys, critical incident},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Reflektioner kring förebyggande av hypotermi i samband med operation},
 year     = {2010},
}