Advanced

Sjuksköterskans erfarenheter av möte med familj med annan kulturell bakgrund i barnhälsovården

Belding, Hanna and Rajic, Ruza (2010)
Department of Health Sciences
Abstract
Bakgrund Eftersom Sverige blir ett alltmer mångkulturellt samhälle krävs det att sjuksköterskor inom barnhälsovården [BHV] möter familjer från en annan kultur på ett professionellt sätt för att tillgodose de individuella behoven. Önskemål om ökad kulturkompetens tycks vara allt större bland sjuksköterskor för att underlätta det dagliga arbetet med familjerna. Syftet var att beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskor inom BHV har av att möta familjer med annan kulturell bakgrund. Metod Semistrukturerade öppna intervjuer genomfördes i södra Sverige med 18 sjuksköterskor som har specialistutbildning distriktssköterska eller barnsjuksköterska. Kvalitativ innehållsanalys användes vid bearbetning av data. Resultat Erfarenheterna av möten... (More)
Bakgrund Eftersom Sverige blir ett alltmer mångkulturellt samhälle krävs det att sjuksköterskor inom barnhälsovården [BHV] möter familjer från en annan kultur på ett professionellt sätt för att tillgodose de individuella behoven. Önskemål om ökad kulturkompetens tycks vara allt större bland sjuksköterskor för att underlätta det dagliga arbetet med familjerna. Syftet var att beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskor inom BHV har av att möta familjer med annan kulturell bakgrund. Metod Semistrukturerade öppna intervjuer genomfördes i södra Sverige med 18 sjuksköterskor som har specialistutbildning distriktssköterska eller barnsjuksköterska. Kvalitativ innehållsanalys användes vid bearbetning av data. Resultat Erfarenheterna av möten beskrevs som betydelsefulla, utmanande och berikande. Två teman identifierades: kulturella faktorer och mötet med familjen. Under kulturella faktorer presenteras fyra kategorier: synen på tid, synen på kost, hembesökets betydelse samt kulturella uttryck. Under mötet med familjen presenteras följande fyra kategorier: att kommunicera, att informera, att mötas i grupp samt professionellt möte och kulturkompetens. Konklusion Sjuksköterskor förvärvar kulturkompetens genom kliniskt arbete, samt genom viljan och intresse att jobba med människor från olika kulturer, men uttrycker behov av mer kulturkompetens för att kunna ge adekvat omvårdnad till varje individ som de möter i dagligt arbete på BHV. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Belding, Hanna and Rajic, Ruza
supervisor
organization
alternative title
En intervjustudie.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
kulturkompetens, sjuksköterska, barnhälsovård, familj, mångkulturell, erfarenhet, möte
language
Swedish
id
2531128
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2531128,
 abstract   = {Bakgrund Eftersom Sverige blir ett alltmer mångkulturellt samhälle krävs det att sjuksköterskor inom barnhälsovården [BHV] möter familjer från en annan kultur på ett professionellt sätt för att tillgodose de individuella behoven. Önskemål om ökad kulturkompetens tycks vara allt större bland sjuksköterskor för att underlätta det dagliga arbetet med familjerna. Syftet var att beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskor inom BHV har av att möta familjer med annan kulturell bakgrund. Metod Semistrukturerade öppna intervjuer genomfördes i södra Sverige med 18 sjuksköterskor som har specialistutbildning distriktssköterska eller barnsjuksköterska. Kvalitativ innehållsanalys användes vid bearbetning av data. Resultat Erfarenheterna av möten beskrevs som betydelsefulla, utmanande och berikande. Två teman identifierades: kulturella faktorer och mötet med familjen. Under kulturella faktorer presenteras fyra kategorier: synen på tid, synen på kost, hembesökets betydelse samt kulturella uttryck. Under mötet med familjen presenteras följande fyra kategorier: att kommunicera, att informera, att mötas i grupp samt professionellt möte och kulturkompetens. Konklusion Sjuksköterskor förvärvar kulturkompetens genom kliniskt arbete, samt genom viljan och intresse att jobba med människor från olika kulturer, men uttrycker behov av mer kulturkompetens för att kunna ge adekvat omvårdnad till varje individ som de möter i dagligt arbete på BHV.},
 author    = {Belding, Hanna and Rajic, Ruza},
 keyword   = {kulturkompetens, sjuksköterska, barnhälsovård, familj, mångkulturell, erfarenhet, möte},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskans erfarenheter av möte med familj med annan kulturell bakgrund i barnhälsovården},
 year     = {2010},
}