Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Distriktssköterskans upplevelse av förskrivningsrätten

Lindqvist, Katarina and Sehic, Selma (2010)
Department of Health Sciences
Abstract
Förskrivningsrätten för distriktssköterskor infördes 1994. Syftet med införandet av förskrivningsrätten var att förenkla och effektivisera hälso- och sjukvården. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur distriktssköterskor i hemsjukvården upplevde sin förskrivningsrätt. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes där 11 distriktssköterskor deltog. En kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim användes vid analysarbetet. Resultat: Analysen resulterade i fem kategorier: vinster, självständighet, kunskap/ansvar, hinder och samarbete. Författarna kom fram till det övergripande temat förskrivningsrätten innebär möjligheter men också begränsningar. Konklusion: Föreliggande studie visar att det dagliga arbetet... (More)
Förskrivningsrätten för distriktssköterskor infördes 1994. Syftet med införandet av förskrivningsrätten var att förenkla och effektivisera hälso- och sjukvården. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur distriktssköterskor i hemsjukvården upplevde sin förskrivningsrätt. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes där 11 distriktssköterskor deltog. En kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim användes vid analysarbetet. Resultat: Analysen resulterade i fem kategorier: vinster, självständighet, kunskap/ansvar, hinder och samarbete. Författarna kom fram till det övergripande temat förskrivningsrätten innebär möjligheter men också begränsningar. Konklusion: Föreliggande studie visar att det dagliga arbetet effektiviserades, professionen stärktes, arbetet upplevdes mer självständigt och tillfredsställande med förskrivningsrätten. De farmakologiska kunskaperna stärktes, men samtidigt upplevdes det begränsade läkemedelsortimentet som en begränsning. Det framkom önskemål om att fler kollegor skulle få förskrivningsrätt. Fortbildningsmöjligheterna inom farmakologi ansågs vara begränsade och kontinuerlig fortbildning efterfrågades. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindqvist, Katarina and Sehic, Selma
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
distriktssköterska, hemsjukvård, upplevelser, förskrivningsrätt, möjligheter, begränsningar
language
Swedish
id
2531133
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2531133,
 abstract   = {{Förskrivningsrätten för distriktssköterskor infördes 1994. Syftet med införandet av förskrivningsrätten var att förenkla och effektivisera hälso- och sjukvården. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur distriktssköterskor i hemsjukvården upplevde sin förskrivningsrätt. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes där 11 distriktssköterskor deltog. En kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim användes vid analysarbetet. Resultat: Analysen resulterade i fem kategorier: vinster, självständighet, kunskap/ansvar, hinder och samarbete. Författarna kom fram till det övergripande temat förskrivningsrätten innebär möjligheter men också begränsningar. Konklusion: Föreliggande studie visar att det dagliga arbetet effektiviserades, professionen stärktes, arbetet upplevdes mer självständigt och tillfredsställande med förskrivningsrätten. De farmakologiska kunskaperna stärktes, men samtidigt upplevdes det begränsade läkemedelsortimentet som en begränsning. Det framkom önskemål om att fler kollegor skulle få förskrivningsrätt. Fortbildningsmöjligheterna inom farmakologi ansågs vara begränsade och kontinuerlig fortbildning efterfrågades.}},
 author    = {{Lindqvist, Katarina and Sehic, Selma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Distriktssköterskans upplevelse av förskrivningsrätten}},
 year     = {{2010}},
}