Advanced

Närståendes upplevelser av palliativ omvårdnad i hemmet

Lindqvist, Ulrika (2010)
Department of Health Sciences
Abstract
Bakgrund: Palliativ vård i hemmet är idag vanligt i Sverige och ofta är det en eller flera närstående som utgör det viktigaste stödet för den sjuke. En dödlig sjukdom drabbar inte bara patienten utan hela familjen påverkas. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa de närståendes upplevelser av palliativ omvårdnad i hemmet. Metod: Metoden som valts är en litteraturstudie. Granskning och analys av åtta vetenskapliga artiklar där alla närstående i studien vårdade en cancersjuk döende i hemmet i det palliativa skedet. Resultat: Fyra teman som skildrar de närståendes upplevelser framkom efter analysarbetet: Vård i hemmet upplevs som värdefullt, omvårdnaden innebär en känslomässig belastning, närstående upplever ett informationsbehov... (More)
Bakgrund: Palliativ vård i hemmet är idag vanligt i Sverige och ofta är det en eller flera närstående som utgör det viktigaste stödet för den sjuke. En dödlig sjukdom drabbar inte bara patienten utan hela familjen påverkas. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa de närståendes upplevelser av palliativ omvårdnad i hemmet. Metod: Metoden som valts är en litteraturstudie. Granskning och analys av åtta vetenskapliga artiklar där alla närstående i studien vårdade en cancersjuk döende i hemmet i det palliativa skedet. Resultat: Fyra teman som skildrar de närståendes upplevelser framkom efter analysarbetet: Vård i hemmet upplevs som värdefullt, omvårdnaden innebär en känslomässig belastning, närstående upplever ett informationsbehov liksom ett behov av stöd . Att vårda en närstående i hemmet får flera positiva konsekvenser. Det upplevs som fördelaktigt att vårda den sjuke hemma därför att det då är möjligt att till viss del bibehålla ett normalt vardagsliv. Även känslor av att parterna kommer närmare varandra beskrivs. Omvårdnaden innebär dock en belastning, framförallt psykiskt. De närstående upplever känslor av att vara otillräckliga och maktlösa. Även rädsla för att lämna den sjuke ensam beskrivs, vilket leder till oro och isolering. Behovet av adekvat och regelbunden information beskrivs där bristen på kunskap får negativa konsekvenser. Om kunskap saknas upplevs det som svårt att planera vardagslivet. Även oro och känslor av att vara otillräcklig ökar när information är bristfällig. De närstående är i behov av stöd både från professionell vårdpersonal och sin sociala omgivning. Upplevelser av att personal respekterar de närståendes beslut angående hur delaktiga de vill vara i omvårdnaden beskrivs som positivt. Att som närstående betraktas som en i omvårdnadsteamet beskrivs som ett stödjande förhållningssätt. Slutsats: Vårdpersonalens förhållningssätt är en viktig faktor för att underlätta den situation omvårdnaden innebär för de närstående. Vårdpersonal behöver vara medvetna om hur de närstående upplever omvårdnaden i hemmet och att vara uppmärksam på tecken på utmattning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindqvist, Ulrika
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
palliative care, caregivers, family, home nursing
language
Swedish
id
2531153
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2531153,
 abstract   = {Bakgrund: Palliativ vård i hemmet är idag vanligt i Sverige och ofta är det en eller flera närstående som utgör det viktigaste stödet för den sjuke. En dödlig sjukdom drabbar inte bara patienten utan hela familjen påverkas. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa de närståendes upplevelser av palliativ omvårdnad i hemmet. Metod: Metoden som valts är en litteraturstudie. Granskning och analys av åtta vetenskapliga artiklar där alla närstående i studien vårdade en cancersjuk döende i hemmet i det palliativa skedet. Resultat: Fyra teman som skildrar de närståendes upplevelser framkom efter analysarbetet: Vård i hemmet upplevs som värdefullt, omvårdnaden innebär en känslomässig belastning, närstående upplever ett informationsbehov liksom ett behov av stöd . Att vårda en närstående i hemmet får flera positiva konsekvenser. Det upplevs som fördelaktigt att vårda den sjuke hemma därför att det då är möjligt att till viss del bibehålla ett normalt vardagsliv. Även känslor av att parterna kommer närmare varandra beskrivs. Omvårdnaden innebär dock en belastning, framförallt psykiskt. De närstående upplever känslor av att vara otillräckliga och maktlösa. Även rädsla för att lämna den sjuke ensam beskrivs, vilket leder till oro och isolering. Behovet av adekvat och regelbunden information beskrivs där bristen på kunskap får negativa konsekvenser. Om kunskap saknas upplevs det som svårt att planera vardagslivet. Även oro och känslor av att vara otillräcklig ökar när information är bristfällig. De närstående är i behov av stöd både från professionell vårdpersonal och sin sociala omgivning. Upplevelser av att personal respekterar de närståendes beslut angående hur delaktiga de vill vara i omvårdnaden beskrivs som positivt. Att som närstående betraktas som en i omvårdnadsteamet beskrivs som ett stödjande förhållningssätt. Slutsats: Vårdpersonalens förhållningssätt är en viktig faktor för att underlätta den situation omvårdnaden innebär för de närstående. Vårdpersonal behöver vara medvetna om hur de närstående upplever omvårdnaden i hemmet och att vara uppmärksam på tecken på utmattning.},
 author    = {Lindqvist, Ulrika},
 keyword   = {palliative care, caregivers, family, home nursing},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Närståendes upplevelser av palliativ omvårdnad i hemmet},
 year     = {2010},
}