Advanced

När det inte blev som tänkt - föräldrars erfarenheter av att få ett barn med downs syndrom

Ahl, Hanna; Fülscher, Lucia and Lindmark, Martin (2010)
Department of Health Sciences
Abstract
Att bli förälder till ett barn med Downs syndrom (DS) innebär en stor omställning. Syftet med litteraturstudien var att undersöka föräldrars erfarenheter och känslor av att ha ett barn med DS. I litteraturstudien har sexton vetenskapliga artiklar och en avhandling analyserats och granskats. I resultatet framkom att föräldrarna upplevde ett missnöje i samband med att de fick kännedom om barnets diagnos. Föräldrarna ansåg att läkare hade dålig kunskap om DS och att de var dåliga på att kommunicera. Vidare framkom att föräldrarna upplevde en sämre psykisk hälsa jämfört med föräldrar i allmänhet. De upplevde högre grad av stress och depression vilket var relaterat till barnets hälsotillstånd och ett ökat tidskrav i omvårdnaden av barnet.... (More)
Att bli förälder till ett barn med Downs syndrom (DS) innebär en stor omställning. Syftet med litteraturstudien var att undersöka föräldrars erfarenheter och känslor av att ha ett barn med DS. I litteraturstudien har sexton vetenskapliga artiklar och en avhandling analyserats och granskats. I resultatet framkom att föräldrarna upplevde ett missnöje i samband med att de fick kännedom om barnets diagnos. Föräldrarna ansåg att läkare hade dålig kunskap om DS och att de var dåliga på att kommunicera. Vidare framkom att föräldrarna upplevde en sämre psykisk hälsa jämfört med föräldrar i allmänhet. De upplevde högre grad av stress och depression vilket var relaterat till barnets hälsotillstånd och ett ökat tidskrav i omvårdnaden av barnet. Föräldrarnas förmåga att hantera svårigheter som följer med att barnet har DS var förknippat med anpassningförmåga och förutsättningar, barnets hälsa och beteende, vilka strategier de använde i svåra situationer samt familjens sociala nätverk. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahl, Hanna; Fülscher, Lucia and Lindmark, Martin
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Downs syndrom, föräldrar, erfarenhet, diagnos, hälsa, förutsättningar, information
language
Swedish
id
2531162
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2531162,
 abstract   = {Att bli förälder till ett barn med Downs syndrom (DS) innebär en stor omställning. Syftet med litteraturstudien var att undersöka föräldrars erfarenheter och känslor av att ha ett barn med DS. I litteraturstudien har sexton vetenskapliga artiklar och en avhandling analyserats och granskats. I resultatet framkom att föräldrarna upplevde ett missnöje i samband med att de fick kännedom om barnets diagnos. Föräldrarna ansåg att läkare hade dålig kunskap om DS och att de var dåliga på att kommunicera. Vidare framkom att föräldrarna upplevde en sämre psykisk hälsa jämfört med föräldrar i allmänhet. De upplevde högre grad av stress och depression vilket var relaterat till barnets hälsotillstånd och ett ökat tidskrav i omvårdnaden av barnet. Föräldrarnas förmåga att hantera svårigheter som följer med att barnet har DS var förknippat med anpassningförmåga och förutsättningar, barnets hälsa och beteende, vilka strategier de använde i svåra situationer samt familjens sociala nätverk.},
 author    = {Ahl, Hanna and Fülscher, Lucia and Lindmark, Martin},
 keyword   = {Downs syndrom, föräldrar, erfarenhet, diagnos, hälsa, förutsättningar, information},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När det inte blev som tänkt - föräldrars erfarenheter av att få ett barn med downs syndrom},
 year     = {2010},
}