Advanced

Sjuksköterskan och patientsäkerhetskulturen inom kirurgi och medicin

Harms, Catarina and Widlund, Cecilia (2012)
Department of Health Sciences
Abstract
Patientsäkerhet innebär skydd mot vårdskada. Enligt Patientsäkerhetslag 2010:659 har hälso- och sjukvårdspersonal en skyldighet att bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls. För att uppnå en hög patientsäkerhet med få vårdskador som följd, måste bl.a. en god säkerhetskultur finnas bland personalen. Syftet med denna studie har varit att undersöka sjuksköterskans uppfattning om patientsäkerhetskulturen inom verksamhetsområdena kirurgi och medicin. Den metod som använts för att samla in data var en enkät vilken besvarades av 62 sjuksköterskor. Resultatet visade att det förelåg en god patientsäkerhetskultur inom både kirurgi och medicin, att inte någon sjuksköterska var ovetande kring rutinerna vid avvikelserapportering dock var... (More)
Patientsäkerhet innebär skydd mot vårdskada. Enligt Patientsäkerhetslag 2010:659 har hälso- och sjukvårdspersonal en skyldighet att bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls. För att uppnå en hög patientsäkerhet med få vårdskador som följd, måste bl.a. en god säkerhetskultur finnas bland personalen. Syftet med denna studie har varit att undersöka sjuksköterskans uppfattning om patientsäkerhetskulturen inom verksamhetsområdena kirurgi och medicin. Den metod som använts för att samla in data var en enkät vilken besvarades av 62 sjuksköterskor. Resultatet visade att det förelåg en god patientsäkerhetskultur inom både kirurgi och medicin, att inte någon sjuksköterska var ovetande kring rutinerna vid avvikelserapportering dock var sjuksköterskorna inte helt förtrogna med den nya Patientsäkerhetslagen och många ansåg att chefen ibland kompromissade med säkerheten till förmån för produktiviteten. Slutsatsen är att sjuksköterskan inom kirurgi och medicin hade en sammantaget positiv uppfattning om patientsäkerhetskulturen men för att kunna göra generaliseringar och dra vidare slutsatser bör fortsatta studier vidtas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Harms, Catarina and Widlund, Cecilia
supervisor
organization
alternative title
En enkätstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sjuksköterska, vårdskador, patientsäkerhet, patientsäkerhetskultur, patientsäkerhetslag, avvikelse, chef, medicin, kirurgi
language
Swedish
id
2531760
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2531760,
 abstract   = {Patientsäkerhet innebär skydd mot vårdskada. Enligt Patientsäkerhetslag 2010:659 har hälso- och sjukvårdspersonal en skyldighet att bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls. För att uppnå en hög patientsäkerhet med få vårdskador som följd, måste bl.a. en god säkerhetskultur finnas bland personalen. Syftet med denna studie har varit att undersöka sjuksköterskans uppfattning om patientsäkerhetskulturen inom verksamhetsområdena kirurgi och medicin. Den metod som använts för att samla in data var en enkät vilken besvarades av 62 sjuksköterskor. Resultatet visade att det förelåg en god patientsäkerhetskultur inom både kirurgi och medicin, att inte någon sjuksköterska var ovetande kring rutinerna vid avvikelserapportering dock var sjuksköterskorna inte helt förtrogna med den nya Patientsäkerhetslagen och många ansåg att chefen ibland kompromissade med säkerheten till förmån för produktiviteten. Slutsatsen är att sjuksköterskan inom kirurgi och medicin hade en sammantaget positiv uppfattning om patientsäkerhetskulturen men för att kunna göra generaliseringar och dra vidare slutsatser bör fortsatta studier vidtas.},
 author    = {Harms, Catarina and Widlund, Cecilia},
 keyword   = {sjuksköterska, vårdskador, patientsäkerhet, patientsäkerhetskultur, patientsäkerhetslag, avvikelse, chef, medicin, kirurgi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskan och patientsäkerhetskulturen inom kirurgi och medicin},
 year     = {2012},
}