Advanced

Kroniskt njursjuka patienters erfarenheter av att leva med hemodialys

Delsing, Christine and Siesing, Sofie (2012)
Department of Health Sciences
Abstract
Kronisk njursjukdom är i dagsläget en sjukdom som endast kan botas genom en njurtransplantation. Hemodialys är ett av de behandlingsalternativ som krävs för att överleva. Behandlingen för med sig många begränsningar och patienten tvingas investera mycket tid i sin hälsa, diet, behandlingstillfällen och läkarbesök. Syftet med denna kvalitativa litteraturstudie var att belysa kroniskt njursjuka vuxna patienters erfarenheter av att leva med hemodialys. Åtta artiklar analyserades med hjälp av tematisk innehållsanalys. Analysen resulterade i tre teman; Begränsningar i livet, Relationer och Framtiden och sju kategorier. Patienterna upplever sig beroende av vårdpersonalen och behandlingen som medför begränsningar och påverkar deras dagliga liv... (More)
Kronisk njursjukdom är i dagsläget en sjukdom som endast kan botas genom en njurtransplantation. Hemodialys är ett av de behandlingsalternativ som krävs för att överleva. Behandlingen för med sig många begränsningar och patienten tvingas investera mycket tid i sin hälsa, diet, behandlingstillfällen och läkarbesök. Syftet med denna kvalitativa litteraturstudie var att belysa kroniskt njursjuka vuxna patienters erfarenheter av att leva med hemodialys. Åtta artiklar analyserades med hjälp av tematisk innehållsanalys. Analysen resulterade i tre teman; Begränsningar i livet, Relationer och Framtiden och sju kategorier. Patienterna upplever sig beroende av vårdpersonalen och behandlingen som medför begränsningar och påverkar deras dagliga liv och relationer. De lever i ständig ovisshet om framtiden och kämpar med att acceptera sin livssituation. Kunskapen om hemodialyspatienternas erfarenheter kan vara av värde för patienten och all sjukvårdspersonal i mötet med de kroniskt njursjuka patienterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Delsing, Christine and Siesing, Sofie
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hemodialys, kronisk njursjukdom, erfarenheter, upplevelser, coping, livskvalitet, begränsningar i livet, relationer, framtiden
language
Swedish
id
2531786
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2531786,
 abstract   = {Kronisk njursjukdom är i dagsläget en sjukdom som endast kan botas genom en njurtransplantation. Hemodialys är ett av de behandlingsalternativ som krävs för att överleva. Behandlingen för med sig många begränsningar och patienten tvingas investera mycket tid i sin hälsa, diet, behandlingstillfällen och läkarbesök. Syftet med denna kvalitativa litteraturstudie var att belysa kroniskt njursjuka vuxna patienters erfarenheter av att leva med hemodialys. Åtta artiklar analyserades med hjälp av tematisk innehållsanalys. Analysen resulterade i tre teman; Begränsningar i livet, Relationer och Framtiden och sju kategorier. Patienterna upplever sig beroende av vårdpersonalen och behandlingen som medför begränsningar och påverkar deras dagliga liv och relationer. De lever i ständig ovisshet om framtiden och kämpar med att acceptera sin livssituation. Kunskapen om hemodialyspatienternas erfarenheter kan vara av värde för patienten och all sjukvårdspersonal i mötet med de kroniskt njursjuka patienterna.},
 author    = {Delsing, Christine and Siesing, Sofie},
 keyword   = {hemodialys, kronisk njursjukdom, erfarenheter, upplevelser, coping, livskvalitet, begränsningar i livet, relationer, framtiden},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kroniskt njursjuka patienters erfarenheter av att leva med hemodialys},
 year     = {2012},
}