Advanced

Ätstörningsproblematik hos individer med diabetes typ 1 och sjuksköterskans omvårdnadsansvar

Ericsson, Linnéa (2012)
Department of Health Sciences
Abstract
Ätstörningar är ett utbrett och omfattande fenomen. Ätstörningsbeteenden i kombination med diabetes typ 1 kan resultera i allvarliga mikrovaskulära komplikationer. Att underdosera sitt insulin har för en del av denna patientgrupp blivit ett ytterligare sätt för att gå ned i vikt. Syftet med litteraturstudien var att belysa ätstörningsproblematiken hos individer med diabetes typ 1 och klargöra vilket omvårdnadsansvar sjuksköterskan har gällande denna patientgrupp. Sammanlagt 12 studier inkluderades. Analysen genererade i 3 huvudteman med följande subteman; 1.) Förekomst av ätstörningsbeteenden hos individer med diabetes typ 1. Användning av bedömningsinstrument. 2.) Prognos för individer med diabetes typ 1 och en ätstörning.... (More)
Ätstörningar är ett utbrett och omfattande fenomen. Ätstörningsbeteenden i kombination med diabetes typ 1 kan resultera i allvarliga mikrovaskulära komplikationer. Att underdosera sitt insulin har för en del av denna patientgrupp blivit ett ytterligare sätt för att gå ned i vikt. Syftet med litteraturstudien var att belysa ätstörningsproblematiken hos individer med diabetes typ 1 och klargöra vilket omvårdnadsansvar sjuksköterskan har gällande denna patientgrupp. Sammanlagt 12 studier inkluderades. Analysen genererade i 3 huvudteman med följande subteman; 1.) Förekomst av ätstörningsbeteenden hos individer med diabetes typ 1. Användning av bedömningsinstrument. 2.) Prognos för individer med diabetes typ 1 och en ätstörning. HbA1c-metabolisk kontroll, Morbiditet och mortalitet, Att leva med diabetes typ 1 och en ätstörning. 3.) Sjukvårdspersonalens omvårdnadsansvar. Resultatet visade att ätstörningsproblematiken var ett utbrett fenomen hos individer med diabetes typ 1. Att underdosera sitt insulin i syfte av att gå ned i vikt förekom i samtliga studier. Sjukvårdspersonal uppgav att de ej hade tillräcklig kunskap eller kompetens för att kunna bemöta denna patientgrupp. Slutsatsen av litteraturstudien var att det krävs ytterligare studier för att kartlägga ätstörningsproblematikens omfattning hos denna patientgrupp och att utbildning av sjukvårdspersonal är nödvändigt för att kunna ge dessa individer en korrekt vård. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ericsson, Linnéa
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ästörningar, ätstörningsbeteende, diabetes typ 1, underdosering av insulin, HbA1c, sjuksköterska
language
Swedish
id
2531810
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2531810,
 abstract   = {Ätstörningar är ett utbrett och omfattande fenomen. Ätstörningsbeteenden i kombination med diabetes typ 1 kan resultera i allvarliga mikrovaskulära komplikationer. Att underdosera sitt insulin har för en del av denna patientgrupp blivit ett ytterligare sätt för att gå ned i vikt. Syftet med litteraturstudien var att belysa ätstörningsproblematiken hos individer med diabetes typ 1 och klargöra vilket omvårdnadsansvar sjuksköterskan har gällande denna patientgrupp. Sammanlagt 12 studier inkluderades. Analysen genererade i 3 huvudteman med följande subteman; 1.) Förekomst av ätstörningsbeteenden hos individer med diabetes typ 1. Användning av bedömningsinstrument. 2.) Prognos för individer med diabetes typ 1 och en ätstörning. HbA1c-metabolisk kontroll, Morbiditet och mortalitet, Att leva med diabetes typ 1 och en ätstörning. 3.) Sjukvårdspersonalens omvårdnadsansvar. Resultatet visade att ätstörningsproblematiken var ett utbrett fenomen hos individer med diabetes typ 1. Att underdosera sitt insulin i syfte av att gå ned i vikt förekom i samtliga studier. Sjukvårdspersonal uppgav att de ej hade tillräcklig kunskap eller kompetens för att kunna bemöta denna patientgrupp. Slutsatsen av litteraturstudien var att det krävs ytterligare studier för att kartlägga ätstörningsproblematikens omfattning hos denna patientgrupp och att utbildning av sjukvårdspersonal är nödvändigt för att kunna ge dessa individer en korrekt vård.},
 author    = {Ericsson, Linnéa},
 keyword   = {ästörningar, ätstörningsbeteende, diabetes typ 1, underdosering av insulin, HbA1c, sjuksköterska},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ätstörningsproblematik hos individer med diabetes typ 1 och sjuksköterskans omvårdnadsansvar},
 year     = {2012},
}