Advanced

Patientsäkerhetskulturen på två akutsjukvårdsavdelningar

Kleczewski, Sara and Niklasson, Per (2012)
Department of Health Sciences
Abstract
Varje år drabbas omkring 100 000 personer i Sverige av vårdskador, för cirka 3000 patienter kan detta vara en bidragande dödsorsak. Vården bör utveckla system och rutiner för att förebygga risk för vårdskada. I syfte att förebygga vårdskador och förbättra patientsäkerheten bör hälso- och sjukvården skapa en god säkerhetskultur hos personalen genom strukturerade insatser. Syftet med studien var att kartlägga patientsäkerhetskulturen bland personal med patientnära arbete på två akutsjukvårdsavdelningar. Metoden som användes var en enkätstudie med en svarsfrekvens på 72 procent. Resultatet påvisade brister framförallt inom säkerheten på den egna avdelningen, avvikelserapportering, samarbete mellan vårdenheter, arbetsbelastning samt bristande... (More)
Varje år drabbas omkring 100 000 personer i Sverige av vårdskador, för cirka 3000 patienter kan detta vara en bidragande dödsorsak. Vården bör utveckla system och rutiner för att förebygga risk för vårdskada. I syfte att förebygga vårdskador och förbättra patientsäkerheten bör hälso- och sjukvården skapa en god säkerhetskultur hos personalen genom strukturerade insatser. Syftet med studien var att kartlägga patientsäkerhetskulturen bland personal med patientnära arbete på två akutsjukvårdsavdelningar. Metoden som användes var en enkätstudie med en svarsfrekvens på 72 procent. Resultatet påvisade brister framförallt inom säkerheten på den egna avdelningen, avvikelserapportering, samarbete mellan vårdenheter, arbetsbelastning samt bristande stöd från ledningen. Positiva uppfattningar fanns främst gällande samarbetet och kommunikationen inom den egna avdelningen. Enligt studien är patientsäkerhetskulturen bristfällig och många områden behöver åtgärdas för att öka patientsäkerheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kleczewski, Sara and Niklasson, Per
supervisor
organization
alternative title
En enkätstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
patientsäkerhetskultur, patientsäkerhet, akutsjukvård, personal, vårdskador
language
Swedish
id
2531853
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2531853,
 abstract   = {Varje år drabbas omkring 100 000 personer i Sverige av vårdskador, för cirka 3000 patienter kan detta vara en bidragande dödsorsak. Vården bör utveckla system och rutiner för att förebygga risk för vårdskada. I syfte att förebygga vårdskador och förbättra patientsäkerheten bör hälso- och sjukvården skapa en god säkerhetskultur hos personalen genom strukturerade insatser. Syftet med studien var att kartlägga patientsäkerhetskulturen bland personal med patientnära arbete på två akutsjukvårdsavdelningar. Metoden som användes var en enkätstudie med en svarsfrekvens på 72 procent. Resultatet påvisade brister framförallt inom säkerheten på den egna avdelningen, avvikelserapportering, samarbete mellan vårdenheter, arbetsbelastning samt bristande stöd från ledningen. Positiva uppfattningar fanns främst gällande samarbetet och kommunikationen inom den egna avdelningen. Enligt studien är patientsäkerhetskulturen bristfällig och många områden behöver åtgärdas för att öka patientsäkerheten.},
 author    = {Kleczewski, Sara and Niklasson, Per},
 keyword   = {patientsäkerhetskultur, patientsäkerhet, akutsjukvård, personal, vårdskador},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patientsäkerhetskulturen på två akutsjukvårdsavdelningar},
 year     = {2012},
}