Advanced

Följsamhet gentemot hygienrutiner

Burman, Jon and Lanzky-Otto, Björn (2012)
Department of Health Sciences
Abstract
Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett stort problem för sjukvården idag eftersom det dels orskar ett onödigt lidande för patienten och dels är oerhört kostsamt. Tidigare forskning visar att för att i så stor utsträckning som möjligt minska spridningen av VRI krävs att uppsatta hygienrutiner efterföljs. Mycket lite forskning på huruvida detta sker i ambulanssjukvården har gjorts. Syfte: Syftet med studien är att observera ambulanspersonal vid ankomst till akutmottagningen SUS Lund och Malmö och mäta följsamheten vad gäller rådande hygienrutiner. Metod: Studien är en observationsstudie av ambulanspersonal med konsekutiv inklusion. 121 Observationer utfördes utifrån ett observationsprotokoll med utgångspunkt i SOSFS 2007:19 på sammanlagt 75... (More)
Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett stort problem för sjukvården idag eftersom det dels orskar ett onödigt lidande för patienten och dels är oerhört kostsamt. Tidigare forskning visar att för att i så stor utsträckning som möjligt minska spridningen av VRI krävs att uppsatta hygienrutiner efterföljs. Mycket lite forskning på huruvida detta sker i ambulanssjukvården har gjorts. Syfte: Syftet med studien är att observera ambulanspersonal vid ankomst till akutmottagningen SUS Lund och Malmö och mäta följsamheten vad gäller rådande hygienrutiner. Metod: Studien är en observationsstudie av ambulanspersonal med konsekutiv inklusion. 121 Observationer utfördes utifrån ett observationsprotokoll med utgångspunkt i SOSFS 2007:19 på sammanlagt 75 individer vid SUS Lund och Malmö under november 2011. Resultat: Resultatet visar på ett klart utrymme för förbättring vad det gäller förekomsten av kortärmad klädsel då endast 9.9 % följde riktlinjerna. Däremot visade det sig att övriga klädregler följdes mycket väl. Vad det gäller följsamheten av basala hygienrutiner var frekvensen av handdesinfektion efter patientkontakt endast 25.6 %. Ingen signifikant skillnad vad gäller handdesinfektion efter patientkontakt förelåg vid jämförelse mellan grupperingarna specialistutbildad/ej specialistutbildad (p=0,545). (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Burman, Jon and Lanzky-Otto, Björn
supervisor
organization
alternative title
En observationsstudie av ambulanspersonal.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hygien, ambulans, följsamhet, personal, observationsstudie, vårdrelaterade infektioner.
language
Swedish
id
2531867
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2531867,
 abstract   = {Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett stort problem för sjukvården idag eftersom det dels orskar ett onödigt lidande för patienten och dels är oerhört kostsamt. Tidigare forskning visar att för att i så stor utsträckning som möjligt minska spridningen av VRI krävs att uppsatta hygienrutiner efterföljs. Mycket lite forskning på huruvida detta sker i ambulanssjukvården har gjorts. Syfte: Syftet med studien är att observera ambulanspersonal vid ankomst till akutmottagningen SUS Lund och Malmö och mäta följsamheten vad gäller rådande hygienrutiner. Metod: Studien är en observationsstudie av ambulanspersonal med konsekutiv inklusion. 121 Observationer utfördes utifrån ett observationsprotokoll med utgångspunkt i SOSFS 2007:19 på sammanlagt 75 individer vid SUS Lund och Malmö under november 2011. Resultat: Resultatet visar på ett klart utrymme för förbättring vad det gäller förekomsten av kortärmad klädsel då endast 9.9 % följde riktlinjerna. Däremot visade det sig att övriga klädregler följdes mycket väl. Vad det gäller följsamheten av basala hygienrutiner var frekvensen av handdesinfektion efter patientkontakt endast 25.6 %. Ingen signifikant skillnad vad gäller handdesinfektion efter patientkontakt förelåg vid jämförelse mellan grupperingarna specialistutbildad/ej specialistutbildad (p=0,545).},
 author    = {Burman, Jon and Lanzky-Otto, Björn},
 keyword   = {hygien, ambulans, följsamhet, personal, observationsstudie, vårdrelaterade infektioner.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Följsamhet gentemot hygienrutiner},
 year     = {2012},
}