Advanced

Sjuksköterskans postoperativa smärtbedömning

Strömsjö, Joakim and Fritz, Sandra (2012)
Department of Health Sciences
Abstract
Smärta är en subjektiv upplevelse. Postoperativ smärta förekommer ofta efter ett kirurgiskt ingrepp och kan leda till onödigt lidande hos patienten. Sjuksköterskan bör ha god kunskap om att tolka och identifiera patientens smärtuttryck. Syfte: Att belysa hur sjuksköterskor bedömer postoperativ smärta hos vuxna patienter samt vad dessa bedömningar baseras på. Metod: Litteraturstudie baserad på innehållsanalys av tio vetenskapliga artiklar. Resultat: Tre teman identifierades som relevanta för sjuksköterskans bedömning: Observerbara tecken, Kommunikation och Egenskaper hos sjuksköterskan. Under kommunikation formulerades ett subtema: Smärtskattning. Sjuksköterskor använde sig av patientens icke-verbala beteende för att bedöma smärta. Det... (More)
Smärta är en subjektiv upplevelse. Postoperativ smärta förekommer ofta efter ett kirurgiskt ingrepp och kan leda till onödigt lidande hos patienten. Sjuksköterskan bör ha god kunskap om att tolka och identifiera patientens smärtuttryck. Syfte: Att belysa hur sjuksköterskor bedömer postoperativ smärta hos vuxna patienter samt vad dessa bedömningar baseras på. Metod: Litteraturstudie baserad på innehållsanalys av tio vetenskapliga artiklar. Resultat: Tre teman identifierades som relevanta för sjuksköterskans bedömning: Observerbara tecken, Kommunikation och Egenskaper hos sjuksköterskan. Under kommunikation formulerades ett subtema: Smärtskattning. Sjuksköterskor använde sig av patientens icke-verbala beteende för att bedöma smärta. Det vanligaste sättet att kommunicera smärtupplevelsen på var att beskriva smärtans karaktär verbalt. Flertalet sjuksköterskor uppgav att det viktigaste i smärtbedömningen var att lita på patienten. Däremot framkom det att sjuksköterskorna ansåg sig bättre lämpade än patienterna att bedöma smärta. Konklusion: Rätt kunskap om hur bedömningen bör gå till är av största vikt för både sjuksköterska och patient. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Strömsjö, Joakim and Fritz, Sandra
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
omvårdnad, postoperativ smärta, smärtbedömning
language
Swedish
id
2531877
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2531877,
 abstract   = {Smärta är en subjektiv upplevelse. Postoperativ smärta förekommer ofta efter ett kirurgiskt ingrepp och kan leda till onödigt lidande hos patienten. Sjuksköterskan bör ha god kunskap om att tolka och identifiera patientens smärtuttryck. Syfte: Att belysa hur sjuksköterskor bedömer postoperativ smärta hos vuxna patienter samt vad dessa bedömningar baseras på. Metod: Litteraturstudie baserad på innehållsanalys av tio vetenskapliga artiklar. Resultat: Tre teman identifierades som relevanta för sjuksköterskans bedömning: Observerbara tecken, Kommunikation och Egenskaper hos sjuksköterskan. Under kommunikation formulerades ett subtema: Smärtskattning. Sjuksköterskor använde sig av patientens icke-verbala beteende för att bedöma smärta. Det vanligaste sättet att kommunicera smärtupplevelsen på var att beskriva smärtans karaktär verbalt. Flertalet sjuksköterskor uppgav att det viktigaste i smärtbedömningen var att lita på patienten. Däremot framkom det att sjuksköterskorna ansåg sig bättre lämpade än patienterna att bedöma smärta. Konklusion: Rätt kunskap om hur bedömningen bör gå till är av största vikt för både sjuksköterska och patient.},
 author    = {Strömsjö, Joakim and Fritz, Sandra},
 keyword   = {omvårdnad, postoperativ smärta, smärtbedömning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskans postoperativa smärtbedömning},
 year     = {2012},
}