Advanced

Optimering av smittskyddsåtgärder vid ett caliciutbrott

Lindeblad, Angelica and Lisborg, Helena (2012)
Department of Health Sciences
Abstract
Caliciviruset orsakar gastroenteriter inom vården och många patienter och vårdpersonal drabbas i stor omfattning. En redan sjuk patients hälsa kan påverkas negativt av en caliciinfektion och därför är det av vikt att hälso- och sjukvårdspersonal använder sig av effektiva smittskyddsåtgärder. Syftet med studien var att undersöka vilka metoder som kan tillämpas för att hindra smittspridning vid caliciutbrott. Resultatet är baserat på analys av tio vetenskapliga studier som undersökt smittskyddsåtgärder. I resultatet framkom att handtvätt med tvål och vatten är den mest effektiva metoden för handhygien vid caliciutbrott. Alkoholbaserad handdesinfektion ger ofullständig effekt medan ytdesinfektionsmedel innehållande klor ger en virusdödande... (More)
Caliciviruset orsakar gastroenteriter inom vården och många patienter och vårdpersonal drabbas i stor omfattning. En redan sjuk patients hälsa kan påverkas negativt av en caliciinfektion och därför är det av vikt att hälso- och sjukvårdspersonal använder sig av effektiva smittskyddsåtgärder. Syftet med studien var att undersöka vilka metoder som kan tillämpas för att hindra smittspridning vid caliciutbrott. Resultatet är baserat på analys av tio vetenskapliga studier som undersökt smittskyddsåtgärder. I resultatet framkom att handtvätt med tvål och vatten är den mest effektiva metoden för handhygien vid caliciutbrott. Alkoholbaserad handdesinfektion ger ofullständig effekt medan ytdesinfektionsmedel innehållande klor ger en virusdödande verkan. Smittad personal bör vara frånvarande från arbete i 72 timmar och medvetenheten om virusets överlevnad i miljön bör öka för att genomföra effektivisering av städning (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindeblad, Angelica and Lisborg, Helena
supervisor
organization
alternative title
Litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Calicivirus, norovirus, caliciutbrott, smittskyddsåtgärder
language
Swedish
id
2531886
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2531886,
 abstract   = {Caliciviruset orsakar gastroenteriter inom vården och många patienter och vårdpersonal drabbas i stor omfattning. En redan sjuk patients hälsa kan påverkas negativt av en caliciinfektion och därför är det av vikt att hälso- och sjukvårdspersonal använder sig av effektiva smittskyddsåtgärder. Syftet med studien var att undersöka vilka metoder som kan tillämpas för att hindra smittspridning vid caliciutbrott. Resultatet är baserat på analys av tio vetenskapliga studier som undersökt smittskyddsåtgärder. I resultatet framkom att handtvätt med tvål och vatten är den mest effektiva metoden för handhygien vid caliciutbrott. Alkoholbaserad handdesinfektion ger ofullständig effekt medan ytdesinfektionsmedel innehållande klor ger en virusdödande verkan. Smittad personal bör vara frånvarande från arbete i 72 timmar och medvetenheten om virusets överlevnad i miljön bör öka för att genomföra effektivisering av städning},
 author    = {Lindeblad, Angelica and Lisborg, Helena},
 keyword   = {Calicivirus, norovirus, caliciutbrott, smittskyddsåtgärder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Optimering av smittskyddsåtgärder vid ett caliciutbrott},
 year     = {2012},
}