Advanced

Joniserande strålning vid bilddiagnostisk verksamhet - attityder och kunskap hos remitterande läkare, radiologer och röntgensjuksköterskor

Larsson, Ulrika and Olofsson, Jenny (2012)
Department of Health Sciences
Abstract
Joniserande strålning genererad från medicinsk bilddiagnostik ökar globalt vilket medför högre stråldos till befolkningen och risken för strålningsinducerade skador ökar. Snabb teknisk utveckling ställer högre krav på utbildning av personal inom radiologisk verksamhet. Syftet med litteraturstudien var att undersöka attityder till och kunskap om joniserande strålning hos remitterande läkare, radiologer och röntgensjuksköterskor. Tio vetenskapliga artiklar analyserades. Resultatet visade att remitterande läkare har bristande kunskap om hur stor strålningsdos patienten får vid olika typer av röntgenundersökningar samt saknar vetskap om vilka undersökningar som ej är strålningsgivande. Även bland radiologer är dosmedvetenheten låg och... (More)
Joniserande strålning genererad från medicinsk bilddiagnostik ökar globalt vilket medför högre stråldos till befolkningen och risken för strålningsinducerade skador ökar. Snabb teknisk utveckling ställer högre krav på utbildning av personal inom radiologisk verksamhet. Syftet med litteraturstudien var att undersöka attityder till och kunskap om joniserande strålning hos remitterande läkare, radiologer och röntgensjuksköterskor. Tio vetenskapliga artiklar analyserades. Resultatet visade att remitterande läkare har bristande kunskap om hur stor strålningsdos patienten får vid olika typer av röntgenundersökningar samt saknar vetskap om vilka undersökningar som ej är strålningsgivande. Även bland radiologer är dosmedvetenheten låg och röntgensjuksköterskor visar brister i applicerandet av strålskyddsåtgärder. Kontinuerlig utbildning och samarbetet mellan berörda yrkeskategorier bör förbättras för att begränsa patientstråldosen så långt som möjligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Ulrika and Olofsson, Jenny
supervisor
organization
alternative title
Litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
attityd, kunskap, joniserande strålning, remitterande läkare, radiolog, röntgensjuksköterska, strålskyddsåtgärder, dosmedvetenhet
language
Swedish
id
2531891
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2531891,
 abstract   = {Joniserande strålning genererad från medicinsk bilddiagnostik ökar globalt vilket medför högre stråldos till befolkningen och risken för strålningsinducerade skador ökar. Snabb teknisk utveckling ställer högre krav på utbildning av personal inom radiologisk verksamhet. Syftet med litteraturstudien var att undersöka attityder till och kunskap om joniserande strålning hos remitterande läkare, radiologer och röntgensjuksköterskor. Tio vetenskapliga artiklar analyserades. Resultatet visade att remitterande läkare har bristande kunskap om hur stor strålningsdos patienten får vid olika typer av röntgenundersökningar samt saknar vetskap om vilka undersökningar som ej är strålningsgivande. Även bland radiologer är dosmedvetenheten låg och röntgensjuksköterskor visar brister i applicerandet av strålskyddsåtgärder. Kontinuerlig utbildning och samarbetet mellan berörda yrkeskategorier bör förbättras för att begränsa patientstråldosen så långt som möjligt.},
 author    = {Larsson, Ulrika and Olofsson, Jenny},
 keyword   = {attityd, kunskap, joniserande strålning, remitterande läkare, radiolog, röntgensjuksköterska, strålskyddsåtgärder, dosmedvetenhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Joniserande strålning vid bilddiagnostisk verksamhet - attityder och kunskap hos remitterande läkare, radiologer och röntgensjuksköterskor},
 year     = {2012},
}