Advanced

Mobil intensivvårdsgrupp

Victor Gillander, Josefine Vigren, Johnny Wallin (2012)
Department of Health Sciences
Abstract
Sjuksköterskor ställs inför svåra situationer när de ska bedöma svårt sjuka patienter, ta beslut om åtgärder och veta när hjälp behövs.Om patienten vid bedömning visar kritiska värden kontaktas MIG för konsultation. Syftet med studien var därför att belysa hur sjuksköterskor upplever konsultationerna. En intervjustudie med 15 sjuksköterskor genomfördes och innehållsanalys enligt Burnard användes. I resultatet framkom fyra kategorier; Praktiskt förfarande, Kompetens, Bemötande och Stöd. Sjuksköterskorna framhöll behovet av att en handlingsplan upprättades samt att vårdnivå bestämdes. Sjuksköterskorna tog upp att de fick både teoretisk och praktisk kunskap genom konsultationerna. Sjuksköterskorna belyste vikten av bemötandet som en avgörande... (More)
Sjuksköterskor ställs inför svåra situationer när de ska bedöma svårt sjuka patienter, ta beslut om åtgärder och veta när hjälp behövs.Om patienten vid bedömning visar kritiska värden kontaktas MIG för konsultation. Syftet med studien var därför att belysa hur sjuksköterskor upplever konsultationerna. En intervjustudie med 15 sjuksköterskor genomfördes och innehållsanalys enligt Burnard användes. I resultatet framkom fyra kategorier; Praktiskt förfarande, Kompetens, Bemötande och Stöd. Sjuksköterskorna framhöll behovet av att en handlingsplan upprättades samt att vårdnivå bestämdes. Sjuksköterskorna tog upp att de fick både teoretisk och praktisk kunskap genom konsultationerna. Sjuksköterskorna belyste vikten av bemötandet som en avgörande komponent för upplevelsen av konsultationen. Sjuksköterskorna påpekade betydelsen av att vara delaktig i beslutsfattandet om patientens fortsatta vård. Sjuksköterskorna uttryckte en trygghet med MIG och att de kunde kontaktas dygnet runt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Victor Gillander, Josefine Vigren, Johnny Wallin
supervisor
organization
alternative title
Sjuksköterskans upplevelse av MIG-konsultationer på vårdavdelningar.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
konsultation, mobil intensivvårdsgrupp (MIG), sjuksköterska, upplevelse
language
Swedish
id
2531912
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2531912,
 abstract   = {Sjuksköterskor ställs inför svåra situationer när de ska bedöma svårt sjuka patienter, ta beslut om åtgärder och veta när hjälp behövs.Om patienten vid bedömning visar kritiska värden kontaktas MIG för konsultation. Syftet med studien var därför att belysa hur sjuksköterskor upplever konsultationerna. En intervjustudie med 15 sjuksköterskor genomfördes och innehållsanalys enligt Burnard användes. I resultatet framkom fyra kategorier; Praktiskt förfarande, Kompetens, Bemötande och Stöd. Sjuksköterskorna framhöll behovet av att en handlingsplan upprättades samt att vårdnivå bestämdes. Sjuksköterskorna tog upp att de fick både teoretisk och praktisk kunskap genom konsultationerna. Sjuksköterskorna belyste vikten av bemötandet som en avgörande komponent för upplevelsen av konsultationen. Sjuksköterskorna påpekade betydelsen av att vara delaktig i beslutsfattandet om patientens fortsatta vård. Sjuksköterskorna uttryckte en trygghet med MIG och att de kunde kontaktas dygnet runt.},
 author    = {Victor Gillander, Josefine Vigren, Johnny Wallin},
 keyword   = {konsultation, mobil intensivvårdsgrupp (MIG), sjuksköterska, upplevelse},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mobil intensivvårdsgrupp},
 year     = {2012},
}