Advanced

Sjuksköterskors uppfattning om arbetsmiljön inom ambulanssjukvården i region skåne

Språng, Joakim and Ingvarsson, Markus (2012)
Department of Health Sciences
Abstract
En rapport från arbetarskyddsstyrelsen från 1998 visade på stora brister inom arbetsmiljön i ambulanssjukvården. Syfte: Att undersöka sjuksköterskors uppfattning om sin arbetsmiljö inom ambulanssjukvården i Region Skåne. Metod: Kvantitativ ansats, där 100 enkäter med 36 frågor samlades in under sommaren 2011.Resultat: Trettiofyra procent av respondenterna ansåg sig ha mycket eller ganska bra fysisk arbetsmiljö. Femtiofem procent ansåg sig ha varken bra eller dålig psykisk arbetsmiljö. Femtiosex procent hade blivit utsatta för hot eller våld de senaste 12 månaderna. Sjuttiosex procent hade inte rapporterat någon avvikelse de senaste 6 månaderna. En majoritet av respondenterna tror sig arbeta kvar inom ambulanssjukvården om 10 år. Studien... (More)
En rapport från arbetarskyddsstyrelsen från 1998 visade på stora brister inom arbetsmiljön i ambulanssjukvården. Syfte: Att undersöka sjuksköterskors uppfattning om sin arbetsmiljö inom ambulanssjukvården i Region Skåne. Metod: Kvantitativ ansats, där 100 enkäter med 36 frågor samlades in under sommaren 2011.Resultat: Trettiofyra procent av respondenterna ansåg sig ha mycket eller ganska bra fysisk arbetsmiljö. Femtiofem procent ansåg sig ha varken bra eller dålig psykisk arbetsmiljö. Femtiosex procent hade blivit utsatta för hot eller våld de senaste 12 månaderna. Sjuttiosex procent hade inte rapporterat någon avvikelse de senaste 6 månaderna. En majoritet av respondenterna tror sig arbeta kvar inom ambulanssjukvården om 10 år. Studien visade att det fortfarande finns brister i arbetsmiljön att arbeta vidare med inom ambulanssjukvården. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Språng, Joakim and Ingvarsson, Markus
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
arbetsmiljö, ambulanssjukvård, hot och våld, sjuksköterska
language
Swedish
id
2531951
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2531951,
 abstract   = {En rapport från arbetarskyddsstyrelsen från 1998 visade på stora brister inom arbetsmiljön i ambulanssjukvården. Syfte: Att undersöka sjuksköterskors uppfattning om sin arbetsmiljö inom ambulanssjukvården i Region Skåne. Metod: Kvantitativ ansats, där 100 enkäter med 36 frågor samlades in under sommaren 2011.Resultat: Trettiofyra procent av respondenterna ansåg sig ha mycket eller ganska bra fysisk arbetsmiljö. Femtiofem procent ansåg sig ha varken bra eller dålig psykisk arbetsmiljö. Femtiosex procent hade blivit utsatta för hot eller våld de senaste 12 månaderna. Sjuttiosex procent hade inte rapporterat någon avvikelse de senaste 6 månaderna. En majoritet av respondenterna tror sig arbeta kvar inom ambulanssjukvården om 10 år. Studien visade att det fortfarande finns brister i arbetsmiljön att arbeta vidare med inom ambulanssjukvården.},
 author    = {Språng, Joakim and Ingvarsson, Markus},
 keyword   = {arbetsmiljö, ambulanssjukvård, hot och våld, sjuksköterska},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors uppfattning om arbetsmiljön inom ambulanssjukvården i region skåne},
 year     = {2012},
}