Advanced

Gymnasieelevers kunskaper om och förväntningar på ambulanssjukvården

Hallberg, Anna; Ling, Tobias and Simberg, Martina (2012)
Department of Health Sciences
Abstract
I tidigare studier framkommer det att allmänhetenskunskaper om ambulanssjukvården är bristfällig. Mer omfattandestudier gjorda på specifikt den yngre generationen saknas.Syftet med studien var därför att undersöka gymnasieeleverskunskaper om och förväntningar på ambulanssjukvården.Metod: En kvantitativ metod valdes och en enkätundersökningutfördes för att besvara syftet. Tre gymnasieskolor i nordvästraSkåne deltog i studien och totalt besvarades 218 enkäter.Resultatet antyder måttlig kunskap om ambulanssjukvård dågymnasieelever endast svarade rätt på kompetensnivå till 45 % samtatt svaren på tillgängliga resurser varierade kraftigt. Beträffandegymnasieelevernas förväntningar fanns det avvikelser bland svarenhos flickor och... (More)
I tidigare studier framkommer det att allmänhetenskunskaper om ambulanssjukvården är bristfällig. Mer omfattandestudier gjorda på specifikt den yngre generationen saknas.Syftet med studien var därför att undersöka gymnasieeleverskunskaper om och förväntningar på ambulanssjukvården.Metod: En kvantitativ metod valdes och en enkätundersökningutfördes för att besvara syftet. Tre gymnasieskolor i nordvästraSkåne deltog i studien och totalt besvarades 218 enkäter.Resultatet antyder måttlig kunskap om ambulanssjukvård dågymnasieelever endast svarade rätt på kompetensnivå till 45 % samtatt svaren på tillgängliga resurser varierade kraftigt. Beträffandegymnasieelevernas förväntningar fanns det avvikelser bland svarenhos flickor och pojkar.Konklusion: Studien tyder på måttlig kunskap gällandekompetensnivå samt tillgängliga resurser. Resultatet indikerar attdet behövs mer information till såväl studiens målgrupp som tillallmänheten om hur ambulanssjukvården fungerar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hallberg, Anna; Ling, Tobias and Simberg, Martina
supervisor
organization
alternative title
En enkätstudie.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
ambulanssjukvård, gymnasieelever, kunskaper, förväntningar, akut situation, kvantitativ
language
Swedish
id
2531956
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2531956,
 abstract   = {I tidigare studier framkommer det att allmänhetenskunskaper om ambulanssjukvården är bristfällig. Mer omfattandestudier gjorda på specifikt den yngre generationen saknas.Syftet med studien var därför att undersöka gymnasieeleverskunskaper om och förväntningar på ambulanssjukvården.Metod: En kvantitativ metod valdes och en enkätundersökningutfördes för att besvara syftet. Tre gymnasieskolor i nordvästraSkåne deltog i studien och totalt besvarades 218 enkäter.Resultatet antyder måttlig kunskap om ambulanssjukvård dågymnasieelever endast svarade rätt på kompetensnivå till 45 % samtatt svaren på tillgängliga resurser varierade kraftigt. Beträffandegymnasieelevernas förväntningar fanns det avvikelser bland svarenhos flickor och pojkar.Konklusion: Studien tyder på måttlig kunskap gällandekompetensnivå samt tillgängliga resurser. Resultatet indikerar attdet behövs mer information till såväl studiens målgrupp som tillallmänheten om hur ambulanssjukvården fungerar.},
 author    = {Hallberg, Anna and Ling, Tobias and Simberg, Martina},
 keyword   = {ambulanssjukvård, gymnasieelever, kunskaper, förväntningar, akut situation, kvantitativ},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gymnasieelevers kunskaper om och förväntningar på ambulanssjukvården},
 year     = {2012},
}